Remont elewacji w świetlicach wiejskich

Dobiegły końca prace remontowe związane z wykonaniem elewacji na budynkach świetlic wiejskich w Kozie Wielkiej oraz w Słupi pod Bralinem. Na realizację tych inwestycji Gmina Perzów zabezpieczyła w budżecie gminy środki w kwocie 25 920,00 zł. W obu sołectwach wykonanie elewacji było kontynuacją już wcześniej podjętych zadań związanych z pracami remontowymi we wnętrzu świetlic jak również z zagospodarowaniem terenu przed budynkami. W Kozie Wielkiej, dzięki dotacji z programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi zakupiono lampy ogrodowe, ławki parkowe, kosze na śmieci, kwietniki i tablicę informacyjną. Z funduszu Sołeckiego mieszkańcy Kozy postawili okazałą altanę ogrodową. Mieszkańcy sami zadbali o uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw. W Słupi pod Bralinem z dotacji w ramach PROW powstał nowy plac zabaw. Wyremontowane zostały schody wejściowe do świetlicy. Sala została pomalowana, odnowiony został sufit i podłoga. Zakupiono nowe lampy i żyrandol. Ostateczne wykonanie elewacji zmieniło całkowicie estetykę tych miejsc i jednocześnie atrakcyjność sołectwa. Mam nadzieję, że mieszkańcy są zadowoleni. Zyskali przyjazne miejsca odpoczynku, integracji i aktywnego spędzania czasu wolnego. Przed nami zebrania wiejskie związane z nowym podziałem środków funduszu sołeckiego. Liczę na przemyślane inicjatywy co najmniej tak dobre jak te które podjęli sołtysi w Kozie i Słupi -powiedziała Wójt Gminy Perzów Danuta Froń.

Sala wiejska w Słupi pod Bralinem 1 Sala wiejska w Słupi pod Bralinem

Świetlica wiejska w Kozie Wielkiej IMG 20180724 WA0004

Kino Plenerowe

Seans pod chmurką? Czemu nie! Lato, leżaczki, świetna atmosfera i dobry film to idealny przepis na wakacyjne wieczory, na który zostali zaproszeni mieszkańcy Gminy Perzów. W piątkowy wieczór, 17 sierpnia na terenach rekreacyjnych przy GOK w Perzowie odbyło się Letnie Kino Plenerowe. Wszyscy przybyli mieli okazję obejrzeć znakomitą komedię francuską "Za jakie grzechy dobry Boże?”. Wieczorny seans filmowy zgromadził liczne grono kinomaniaków, którzy na wygodnych leżakach, z popcornem w ręku, z uśmiechem na ustach oglądali film. Organizatorami wydarzenia był Urząd Gminy w Perzowie oraz Gminny Ośrodek Kultury.

ZDJ 0364 ZDJ 0367 

ZDJ 0347 ZDJ 0388

Podpisanie umowy na remont drogi w Trębaczowie

10 sierpnia w Trębaczowie, w obecności minister Andżeliki Możdżanowskiej, posła Tomasza Ławniczaka oraz Wojewody Marleny Maląg podpisana została umowa na realizację zadaniapn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębaczów”. Gminę Perzów reprezentowali: wójt gminy Danuta Froń, skarbnik Edyta Kieruzal, sekretarz Weronika Urbańska oraz przedstawiciele poszczególnych jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń, OSP, KGW.

                   DSCN0022 DSCN0042

                   DSCN0009 DSCN0029

                   DSCN0028 DSCN0031