Przedszkole w Perzowie oraz Biblioteka Publiczna w Perzowie laureatami konkursu

8 pażdziernika 2018 r.podczas uroczystej Gali XIX edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” organizowanej przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu rozdano nagrody finansowe laureatom konkursu. Najwyższą nagrodę 10 000,00 zł otrzymało Przedszkole w Perzowie za projekt „Hotelowy Raj” – o pszczoły i owady dbamy, łąkę i domki hotelowe dla nich mamy.

Nagrodę finansową 2 000,00 zł otrzymała Biblioteka Publiczna w Perzowie za projekt pn.: „ Z lasem za pan brat”. Nagrody z rąk Marzeny Wodzińskiej – członka Zarządu Województwa wielkopolskiego odebrały: dyrektor ZS w Perzowie Barbara Maras oraz dyrektor Biblioteki Publicznej Natalia Kowalczyk w towarzystwie Wójta Gminy Perzów Danuty Froń i przewodniczącej Rady Gminy Renaty Włodarczyk.

DSC 0013

 

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów zrealizuje zadanie dofinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów podpisało w siedzibie Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski umowę na realizację grantu w ramach projektu pt. Aktywna i ekologicznie odpowiedzialna, wspólnie działająca społeczność Wrót Wielkopolski w 2018 roku. Grant jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
TRGP zrealizuje zadanie pn. „PERZOWIANIE”.  Projekt dotyczy budowania więzi w społeczności lokalnej poprzez pobudzanie aktywności wśród mieszkańców seniorów. Spotkanie osób starszych podczas zorganizowanego przeglądu oraz opracowywania śpiewnika wpłyną na lepszą integrację grupy i przyczynią się do zwiększenia ich przynależności do regionu. TRGP wyda śpiewnik lokalnego zespołu "PERZOWIANIE" w ilości 500 szt., oraz zorganizuje przegląd zespołów ludowych, chórów działających na obszarze LGD. Wspólne biesiadowanie to integracja seniorów. Opracowanie i wydanie śpiewnika to wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowych i historycznych. Projekt skierowany jest do grupy docelowej seniorów W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się zakup chust ludowych dla członków zespołu "PERZOWIANIE" w ilości 22 szt.

IMG 7823

RAZEM DLA INNYCH, WSPÓLNIE DLA SIEBIE

"RAZEM DLA INNYCH, WSPÓLNIE DLA SIEBIE" - to przedsięwzięcie realizowane przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów, którego celem jest  aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna mieszkańców Gminy Perzów poprzez działalność instytucji zapewniającej wszechstronne wsparcie wpływające na poprawę jakości i poziomu życia. W ramach powyższego projektu od maja br. prowadzone były spotkania integracyjno-towarzyskie rowijacące zainteresowania mieszkańców m.in.: formy decupage, kartki okolicznosciowe metodą quillingową, kwiaty z krepiny włoskiej, ozdoby ze wstążek metodą karczochową. 28 września br. dla 55 osobowej grupy osób z gminy Perzów TRGP zorganizowało wyjazd do Kalisza. Wyjazd miał na celu poznawanie środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków historii i kultury, rozwijanie wiedzy o kulturze regionu i jej związkach z kulturą narodową, poznawanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i naukowego Kalisza. Perzowianie zwiedzali miasto oraz okolice, mieli okazję obejrzeć spektakl teatralny "Romans" w teatrze teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego. Na realizacje zadania TRGP otrzymało dotacje z Gminy Perzów  w kwocie 3 723,00 zł

43042310 1869009196480867 5645148629808185344 n 42868366 2199539270335291 7995539078470696960 n

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu : "Roczny program współpracy Gminy Perzów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok" - kliknij aby pobrać

Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek OSP

Jednostki OSP w Gminie Perzów otrzymały dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

W piątek 28 września w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu podpisana została umowa na realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP gminy Perzów. Ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości umowę podpisał Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości Mikołaj Pawlak. Gminę Perzów reprezentowały Wójt Gminy Danuta Froń oraz skarbnik Gminy Edyta Kieruzal. W ramach realizacji zadania jednostki OSP z Perzowa, Trębaczowa, Domasłowa i Turkowych doposażone zostaną w nowoczesny sprzęt ratowniczy, który w zasadniczy sposób zwiększy efektywność niesionej pomocy pokrzywdzonym w miejscu zdarzenia.  Sprzęt dla jednostek OSP zakupiony zostanie do końca listopada 2018r.

WP 20180928 11 17 44 Pro