Dzieci z gminy Perzów na koloniach letnich we Władysławowie

W okresie od 01 sierpnia 2018 roku do 10 sierpnia 2018 roku - 30 dzieci wypoczywało na kolonii letniej we Władysławowie. W trakcie wypoczynku dzieci uczestniczyły w grach i zabawach z instruktorem sportowym oraz profilaktykiem. Wychowawcy prowadzili szereg gier zespołowych i integracyjnych, w trakcie spacerów wypoczywający poznawali Władysławowo oraz Chłapowo a w trakcie plażowania korzystali z kąpieli wodnych i słonecznych.

kolonie we Władysławowie 

Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2018”

Informujemy o rozpoczęciu naboru projektów w Regionalnym Konkursie Grantowym  –  organizacje pozarządowe, w tym OSP, miejskie i gminne domy kultury oraz powiatowe, miejskie i gminne biblioteki mogą uzyskać dotację w wysokości do 8 500 zł. Dotacja przyznawana jest na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Nabór wniosków trwa do 25 października br., a same projekty będą realizowane pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2019 roku.

plakat 2018