Przy ZS w Perzowie powstanie ściezka edukacyjna dofinansowana z WFOŚiGW w Poznaniu

 

 

 

Bez tytułu

 

Gmina Perzów otrzyma dofinansowanie z WFOŚIGW w Poznaniu na utworzenie scieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Zespole Szkół w Perzowie. Zarząd Funduszu zaplanował dotacje w wysokości 50% całkowitego kosztu przedsięwzięcia. W ramach zadania zakupiona zostanie infrastruktura edukacyjna: tablice, ławeczki i ławostoły, kosz do segregacji odpadów oraz rośliny wieloletnie, miododajne. „Ścieżka została tak zaplanowana, aby jej walory poznawcze służyły z jednej strony celom edukacyjnym z drugiej walorom estetycznym – powiedział wójt Gminy Danuta Froń- Myślę, że po zakończonej termomodernizacji szkoły utworzenie takiej ścieżki dydaktycznej będzie dopełnieniem naszych działań inwestycyjnych. Przy okazji tworzenia ścieżki uczniowie będą mieli okazje zdobyć praktyczna wiedzę o sposobach nasadzeń roślin, ich rozwoju i pielęgnacji – dodała wójt. Zadanie dofinansowano ze środków Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

IMG 20190531 085137 AA

 

Dzień Dziecka w Gminie Perzów

Stowarzyszenie COOL TUR w Turkowach przygotowało specjalnie dla dzieci szereg atrakcji Dzień Dziecka na boisku sportowym przy starym młynie. Niespodzianką był pokaz w mobilnym planetarium Astro Arena, dzięki któremu dzieci mogły zwiedzać odległe planety, mgławice i galaktyki. Pokaz prowadzony był przez certyfikowanego animatora astronomii. Następnie impreza została przeniesiona na boisko sportowe w Turkowach, gdzie przygotowano grilla i słodki poczęstunek. Przy pięknej pogodzie grom i zabawom nie było końca. Podobnie było w Sołectwie Domasłów. Dzień Dziecka rozpoczął się rodzinnym rajdem rowerowym do kościółka św. Jadwigi w Mnichowicach. Po powrocie, na boisku sportowym w Domasłowie na dzieci czekał dmuchany zamek, malowanie twarzy, bańki mydlane, kiełbaski z grilla oraz stół słodkości, owoców i napoi. Jedna z atrakcji był również mecz dzieci kontra dorośli.  Dzień Dziecka zorganizowało również KGW oraz sołectwo Trębaczów. Na sali wiejskiej spotkały się całe rodziny gdyż była to okazja do wspólnego świętowania Dnia Matki i Ojca. Dzieci z przedszkola w Trębaczowie przygotowały specjalnie dla mam i ojców krótka część artystyczną.

PHOTO 2019 06 03 11 58 06 

PHOTO 2019 06 03 11 58 07

Dofinansowanie do budowy Otwartych Stref Aktywności przy ZS w Perzowie

 

logo osa

Gmina Perzów znalazła się na liście wniosków, które zostaną dofinansowane w ramach tegorocznego naboru Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA – edycja 2019. Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansuje budowę Otwartej Strefy Aktywności zaplanowaną przy Zespole Szkół w Perzowie. W ramach zadania powstanie ogólnodostępna strefa sportowo-rekreacyjna: siłownia zewnętrzna oraz tzw. strefa relaks wyposażona w urządzenia do gier edukacyjnych i mała architekturę. „Celem Programu OSA jest budowa wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych. Myślę, że lokalizacja urządzeń siłowni właśnie przy szkole stworzy doskonała przestrzeń aktywności sportowej w połączeniu z terenami rekreacyjno – sportowymi na Orliku. – powiedziała wójt gminy Perzów Danuta Froń. Na realizacje zadania gmina otrzyma dofinansowani w wysokości 22 000,00zł.
Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019

IMG 20180725 121542 AAA