Wieczór Świętojański

21 czerwca w Domasłowie odbyło się spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Perzów. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach obchodów Dni Gminy Perzów i związane było z organizowanym przez ARIMR konkursem na Najpiękniejszy Wianek Świętojański. Podczas spotkania wójt gminy Perzów Danuta Froń podziękowała Paniom z KGW za aktywną pracę na rzecz gminy:
 „Dziękuje Paniom za udział w imprezach organizowanych dla naszych mieszkańców. Potrawy przez Was przygotowane są zawsze bardzo smaczne i wyglądają wyjątkowo apetyczne. Wszystkie Koła zaangażowały się w działania związane z wydaniem publikacji gminnej z przepisami kulinarnymi i konkursem na najlepsze lokalne danie. Dziękuję, że z takim samym zaangażowaniem przystąpiłyście również do konkursu na najpiękniejszy wianek”. Wójt  Danuta Froń podkreślając aktywna działalność KGW na terenie gminy i dla gminy Perzów wręczyła również poszczególnym Kołom podziękowania i drobne upominki.
Spotkanie miało charakter integracyjny i było okazją do dyskusji związanej z rozwojem KGW, z codziennym życiem gminy i zwyczajami.

ZDJ 2876 ZDJ 2883

 

 ws

ZDJ 2897

Wójt gminy Perzów wręczyła nagrody finansowe najzdolniejszym uczniom

Wójt Gminy Perzów Danuta Froń w dniu 24 czerwca 2019 r. na spotkaniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie wręczyła stypendia naukowe zdolnym uczniom
z terenu Gminy, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali najwyższe wyniki w nauce.
W tym roku zaplanowana kwota w budżecie szkół wynosiła 10 tys. zł. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń witając przybyłych rodziców wraz z uczniami oraz zaproszonych gości podkreśliła, że to już kilkuletnia tradycja, która  wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń na terenie Gminy. Wójt przekazała uczniom oraz rodzicom listy gratulacyjne.
Wójt rozdysponowała zaplanowaną kwotę na poszczególne placówki zgodnie z propozycjami dyrektorów szkół, którzy złożyli stosowne wnioski do Urzędu Gminy
tj. Zespołu Szkół w Trębaczowie i Perzowie oraz Publicznego Gimnazjum w Perzowie.
Uczniowie za wyniki w nauce oraz wysokie osiągnięcia sportowe otrzymali nagrody finansowe. W Zespole Szkół w Perzowie otrzymało 29 uczniów, a w Zespole Szkół w Trębaczowie 15 uczniów, natomiast w gimnazjum – 9 osób. Łącznie stypendia otrzymało 53 uczniów.

stypendia motywacyjne wój gminy Perzów