Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w gminie Perzów

Nadszedł długo wyczekiwany moment dla wszystkich uczniów. Oficjalnie zakończył się kolejny rok szkolny 2018/2019 w placówkach na terenie Gminy Perzów. Dla niektórych był on trudny, dla innych pełen wyzwań i sukcesów, nowych doświadczeń. Czas spędzony w szkole to nie tylko czas poświęcany nauce i poszerzaniu swojej
wiedzy, to również miejsce, gdzie uczniowie spędzają swój czas na rozwijaniu pasji sportowych, czy artystycznych, miejsce codziennych spotkań z przyjaciółmi, miejsce
w którym możemy dostrzec i wykształcić w sobie wiele zachowań społecznych. Zakończenie roku szkolnego to chwila na którą z niecierpliwością oczekiwali
zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele. To również czas refleksji i pożegnań.

 

20190619 100606 A 20190619 082307

 

                                                                                

                             

We wtorek, 18 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Perzowie. W wyniku nowej ustawyoświatowej, po dwudziestoletniej działalności, miejscowe gimnazjum przestało działać. W uroczystościach udział wzięły władze samorządowe, oświatowe i zaproszeni goście, oraz grono pedagogiczne, zaś część artystyczną przygotowali uczniowie z w/w placówki.

W środę, 19 czerwca uroczyście rok szkolny zakończyły szkoły podstawowe.
Uroczystości rozpoczęto w Zespole Szkół w Perzowie o godz. 8.00, natomiast w Zespole Szkół w Trębaczowie o godz 10.00 . W szkołach zostały wręczone świadectwa. Łącznie rok szkolny zakończyło 119 przedszkolaków, 298 uczniów szkół podstawowych i 32gimnazjalistów. W uroczystościach udział wzięli Wójt Gminy Perzów Danuta Froń oraz inspektor ds. Oświaty Dominika Drapiewska, które wręczyły dyplomy, zdolnym uczniom, laureatom bądź finalistom konkursów na szczeblu powiatowym,wojewódzkim i ogólnopolskim w roku szkolnym 2018/2019. jednocześnie
Rozpoczynające się wakacje to dla jednych czas na zasłużony odpoczynek i zabawę, dla innych zaś czas na pracę, czy rozwijanie swoich pasji.


Wszystkim uczniom życzymy udanych, szczęśliwych, bezpiecznych, przepięknych wakacji, pełnych wrażeń i słonecznej pogody. Oby te dni pozwoliły na zasłużony
odpoczynek, nabranie sił i zapału do zmierzenia się z nowymi wyzwaniami w  nadchodzącym roku szkolnym. Następny dzwonek dopiero we wrześniu.

Komunikat dotyczący zgłaszania strat w uprawach w związku z suszą

 

 

Komunikat dotyczący zgłaszania strat w uprawach w związku z suszą 

Wielkopolska Izba Rolnicza z niepokojem obserwuje zjawiska pogodowe z ostatnich tygodni, związane z bardzo wysokimi temperaturami (35oC w cieniu) oraz brakiem opadów. Rolnicy alarmują, iż nastąpiło bardzo duże odparowanie wody, nie tylko na słabych glebach, ale również na IV i III klasie ziem.
W związku z tym nie tylko susza, ale i wysokie temperatury przyspieszają zmiany w roślinach, które nie tyle dojrzewają, co po prostu wysychają „na pniu”. Wiele plantacji, jak np. rzepaku i jęczmienia ozimego nie wykształca ziaren. Z lustracji pól wynika, że żniwa w Wielkopolsce mogą rozpocząć się jeszcze w czerwcu.
Komunikaty IUNG-PIB w Puławach dotyczące wystąpienia warunków suszy w Polsce ogłaszane są z pewnym opóźnieniem, natomiast straty w uprawach muszą być oszacowane jeszcze przed zbiorami.
W związku z powyższym Wielkopolska Izba Rolnicza apeluje, aby rolnicy nie zgłaszali do urzędów gmin wniosków o oszacowanie strat „na ostatnią chwilę”, gdyż komisje nie zdążą zakończyć swej pracy przed nadejściem żniw. Przypominamy także, że obowiązujące prawo nie pozwala na szacowanie strat u rolników, którzy nie złożyli stosownego wniosku w urzędzie gminy.
Standardowymi formami pomocy dostępnymi dla rolników są:
• kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji,
• udzielenie przez KRUS odroczenia terminu płatności składek lub ich rozłożenia na raty,
• udzielenie przez KOWR odroczenia terminu płatności rat za sprzedaż lub dzierżawę ziemi lub rozłożenia ich na raty,
• udzielenie przez samorządy ulg w podatku rolnym.
Niezależnie od powyższego, w przypadku wystąpienia szczególnie dotkliwej klęski,  po zakończeniu szacowania strat przez komisje klęskowe rząd może podjąć decyzję o udzieleniu nadzwyczajnego wsparcia do powierzchni upraw, które ucierpiały w najwyższym stopniu.

Biuro WIR, Poznań

Porozumienie w sprawie modernizacji dróg ze Starostwem Kępińskim

W poniedziałek 10 czerwca 2019 r. starosta - Robert Kieruzal, wicestarosta – Alicja Śniegocka oraz wójt gminy Perzów – Danuta Froń podpisali porozumienie pomiędzy Gminą Perzów a Powiatem Kępińskim..
Umowa dotyczy pięciu odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Perzów i obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację trzech odcinków: drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką do końca miejscowości Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w kierunku miejscowości Turkowy, części drogi gruntowej w miejscowości Turkowy od OSP do młyna (o dł. ok 150 mb.) poprzez wykonanie nakładki bitumicznej wraz z podbudową oraz na budowę chodnika w miejscowości Domasłów (na odcinku od szkoły do stawu). Obejmuje także modernizację drogi w miejscowości Miechów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do przedszkola (o długości ok. 0,4 km) oraz drogi Ludwiczyn – Perzów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku ok. 1,8 km.
Gmina Perzów przeznaczyła na realizację zadań 450 000 złotych. Pozostałą część kosztów pokryje w ramach swojego budżetu Powiat Kępiński.

IMG 20190617 093629 A