PO DROGACH I WODACH - VI TRĘBACZOWSKI RAJD ROWEROWY

W tym roku nieco później, bo w połowie wakacji odbył się VI Trębaczowski Rajd Rowerowy zorganizowany przez Towarzystwo Sympatyków Trębaczowa. W niedzielę 28 lipca 2019 roku blisko 70 rowerzystów dwukrotnie pokonało 20-kilometrową trasę relacji Trębaczów - Michalice przez Ligotę, Brzezinkę, Głuszynę, Baldwinowice i Bukową Śląską.
Celem rajdu rowerowego była wspólna, rodzinna i grupowa podróż jednośladami połączona ze zwiedzaniem terenów położonych na południe od Trębaczowa. Geodezyjny obszar Trębaczowa jest jednocześnie granicą województwa wielkopolskiego, które w tych okolicach graniczy z województwami dolnośląskim i opolskim. Miejscem docelowym wyprawy rowerowej była kameralna plaża nad Zalewem Michalickim, we wsi Michalice położonej w województwie opolskim, w gminie Namysłów.
Właśnie tam podczas długiego postoju uczestnicy rajdu mogli swobodnie odpocząć nabierając sił na podróż powrotną i posilić się daniem z grilla. Osoby zmęczone upalnym słońcem mogły schłodzić się w cieniu lub zamoczyć nogi w wodach zalewu. Dla amatorów sportów wodnych organizatorzy przygotowali kajaki i rowery wodne. Każdy uczestnik wyprawy mógł pedałować po wodzie lub dla odmiany zmęczyć ręce wiosłując drewnianym wiosłem. Każda z tych aktywność przyniosła wiele radości a przez to cieszyła się dużym zainteresowaniem i pozwoliła spojrzeć na okoliczne krajobrazy z innej perspektywy. Ponieważ zalew nie jest głęboki, na wodę ruszyli dorośli, biorąc pod opiekę dzieci. Nad wszystkim czuwał gospodarz miejsca, niezastąpiony pan Irek, który przekonał nas, że Zalew Michalicki to miejsce przyjazne i warte odwiedzenia. Podczas spacerów w wodzie nie obeszło się bez kilku ran ciętych stóp, jednak dzięki dobremu przygotowaniu opiekunów natychmiast zostały opatrzone i nie stanowiły przeszkody do dalszej udanej zabawy oraz powrotnej przejażdżki rowerami. Tradycyjnie, nie mogło także zabraknąć lodowego poczęstunku dla wszystkich uczestników wyprawy.
VI Trębaczowski Rajd Rowerowy należy zaliczyć do udanych. Sprzyjała temu piękna, słoneczna pogoda, miła atmosfera i rekreacyjna trasa wyjazdu oraz miejsce postoju nad wodą. Zarząd Towarzystwa Sympatyków Trębaczowa bardzo dziękuje za udział każdemu rowerzyście, który odbył podróż jednośladem i zechciał skorzystać z innych przygotowanych atrakcji. Szczególne wyrazy uznania kieruje do panów, którzy czuwali nad bezpieczeństwem grupy podczas podróży.
Już planujemy rajd rowerowy na przyszły rok!

rajd A

 

rajd 2 a

Rodzina 500 Plus w Perzowie

W dniu 25 lipca 2019 r. w godzinach od 12:00 do 13.00 została prowadzona akcji promocyjno-informacyjnej programu „Rodzina 500 Plus”.
Urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu udzielali informacji o szczegółach rozszerzonego programu. Każdy mieszkaniec gminy mógł zasięgnąć informacji w jaki sposób złożyć wniosek, w jakim terminie i w jaki sposób będzie otrzymywał pieniądze. Rozdawano materiały promocyjne, tj. ulotki czy opaski odblaskowe.
Od 1 lipca rządowy program Rodzina 500 Plus obowiązuje w rozszerzonej formule. Świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci bez względu na dochody rodziny. W ramach zmian zostały znacznie uproszczone procedury przyznawania świadczeń. Od 1 lipca wnioski można składać w formie elektronicznej poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS. Natomiast od 1 sierpnia wnioski będzie można składać w formie papierowej.

500 Plus

Happy Bus w Perzowie

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza wszystkie dzieci na przystanek Happy Bus. W programie zabawy integracyjne, ruchowe, zabawy w FIGLOBUSIE, dmuchańce, zajęcia jezykowe i wiele innych atrakcji. Impreza bezpłatna. 

Teren rekreacyjny przy GOK, 4-6 sierpnia 2019r. w godz. od 10.00 do 17.00

Hapy bass

Polsko – niemiecka wymiana młodzieży

W dniach 20.07 -  27.07.2019 r. młodzież z terenu Gminy Perzów oraz zaprzyjaźnionej Gminy Drebber przebywała w szkolnym Schronisku Młodzieżowym Liczyrzepa w Karpaczu. Program wymiany był bardzo bogaty. Nie brakowało wspólnych zabaw, gier i zabaw językowych oraz rywalizacji sportowej. Przygotowano olimpiadę sportową dla uczestników. Zorganizowano wycieczki do Karpacza oraz do Pragi. Młodzież zwiedziła kościół WANG, dziki wodospad, zaporę na Łomnicy oraz deptak w mieście. Odwiedziła także Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach, Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach i starówkę miasta w Jeleniej Górze.  Nie zabrakło także kąpieli w pobliskim Aquaparku w Sandra Spa. Na zakończenie wymieniono pamiątki ze wspólnego spotkania.

Na realizacje polsko-niemieckiej wymiany młodzieży Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie w wysokości do 21 816,00 zł. w ramach Programu Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) dla zadania pn. „RAZEM W EUROPIE. RÓWNOŚĆ PONAD PODZIAŁAMI”. W wymianie  uczestniczyło 49 osób wraz z opiekunami z terenu gminy Perzów.

 

IMG 20190725 093632 AA IMG 20190722 120232 AA

IMG 20190723 212541 AA IMG 20190723 125732 AA

 

logo pnwm poziom RGB

W Perzowie powstanie Centrum Usług Wspólnych

25 lipca 2019 r. odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Perzów, w trakcie której radni zadecydowali o utworzeniu nowej jednostki organizacyjnej Gminy – Centrum Usług Wspólnych w Perzowie oraz nadali jej statut.
Utworzenie CUW w Perzowie związane jest z zamiarem powierzenia nowo tworzonej instytucji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Perzów zaliczanych do sektora finansów publicznych. CUW obsługiwać będzie Zespół Szkół w Perzowie, Zespół Szkół w Trębaczowie, Żłobek Gminny w Perzowie, Dzienny Dom Seniora w Domasłowie.
,,Celem wprowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Perzów jest poprawa warunków pracy pracowników i jakości oraz stabilności obsługi przez zapewnienie jednolitych procedur i standardów działania. Powierzenie zadań umożliwi bardziej sprawną i skoordynowaną obsługę jednostek obsługiwanych dotąd przez poszczególnych zatrudnionych w nich pracowników” – tłumaczy Wójt Gminy Perzów Danuta Froń. CUW zacznie funkcjonować od 1 września 2019 r.
W trakcie sesji radni wprowadzili również zmiany w budżecie gminy na 2019 r. ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2019 rok w wysokości 22600423,29 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 23650312,61 zł.  W ramach wprowadzanych zmian przyjęto dotację z Województwa Wielkopolskiego przyznaną w konkursie ,,Pięknieje Wielkopolska Wieś”, na realizację inwestycji w Domasłowie i Kozie Wielkiej, a także środki za zrealizowane przez gminę zadanie o nazwie ,,Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów”.  W wydatkach zabezpieczono środki na funkcjonowanie CUW oraz zabezpieczono środki na dotację celową dla Powiatu Kępińskiego na budowę stacji meteorologicznej.
Ponadto podjęto uchwałę w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr II/6/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Perzów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiegoz 2018 r. poz 9825

 

VIII Sesja3