Spektak teatralny Kobietki zorganizowany przez KGW Perzów

W dniu 5 marca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie Koło Gospodyń Wiejskich w Perzowie zorganizowało spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Perzów. Wszystkich przybyłych gości przywitała Dominika Drapiewska – zastępca przewodniczącej KGW w Perzowie. Na perzowskiej scenie aktorzy z Agencji Artystycznej GALANA z Krakowa zaprezentowali program satyryczno-muzyczny pt. „KOBIETKI”. Spektakl opowiadał o artystce o imieniu Róża i o nazwisku bardzo trudnym do wymówienia, która przyjeżdża do publiczności ze swoim technicznym, który ma na imię Aleksander.  Aktorka przygotowała wesoły, ale też wzruszający spektakl w związku z Dniem Kobiet. Pokazała charaktery różnych kobiet, począwszy od tych najmłodszych, skończywszy na dostojnych seniorkach. Nie oszczędziła nawet Baby Jagi.  Przy wykorzystaniu wierszy znanych poetów, ale też twórczości własnej wciągnęła widzów do wspólnej zabawy na scenie. Aleksander miał tylko zainstalować nagłośnienie i przygotować scenografię, ale jako początkujący techniczny nie radził sobie z pewnymi sprawami co sprawiło, że dochodziło do komicznych sytuacji między nimi. Spektakl oprawiony był dużą ilością muzyki instrumentalnej i piosenkami, które były widzom znane i chętnie zaśpiewane z Panią Różą. Po występie aktorzy otrzymali gromkie brawa od uczestników oraz zaproszenie na kolejne występy. Mieszkańcy po tak mile rozpoczętym wieczorze wspólnie biesiadowali przy kawie, herbacie i poczęstunku. Pani przewodnicząca KGW w Perzowie Longina Biały na zakończenie spotkania zapewniła o kolejnych organizacjach podobnych przedsięwzięć aby jeszcze bardziej zintegrować mieszkańców sołectwa Perzów.

ZDJ 1809 

Zebranie KGW w Perzowie

W Perzowie odbyło się zebranie Kół Gospodyń Wiejskich działających w poszczególnych wioskach gminy. Spotkanie zainicjowała Wójt gminy Danuta Froń. Jednym z tematów przewodnich spotkania było omówienie spraw związanych z wydaniem publikacji promującej funkcjonowanie poszczególnych Kół działających na terenie gminy. Wydanie publikacji zaplanowano na sierpień 2019r. a jej ostateczny kształt będzie wynikiem wspólnej pracy gospodyń wiejskich oraz pracowników gminy. Publikacja zawierała będzie aktualne informacje związane z bieżącą działalnością KGW jak również wzmianki związane z historia Kół.  Dodatkowo uzupełniona zostanie o przepisy na lokalne dania i potrawy.  Konkursowa degustacja potraw odbędzie się podczas perzowskiego festynu Rodzinnego 18 maja. Jednym z członków jury konkursu będzie znany z telewizji Piotr Kucharski. Podczas wspólnej dyskusji omówiono organizacje imprez organizowanych przez poszczególne Koła oraz sytuację KGW wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

IMG 2572

Wójt Gminy Perzów Danuta Froń przeznaczyła środki z budżetu Gminy na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy.


W 2019 roku do otwartego konkursu ofert przystąpiły cztery organizacje. Wszystkim stowarzyszeniom, które złożyły oferty, została udzielona dotacja.

Ogólna kwota wsparcia na działalność w zakresie sportu w wysokości 65000,00 zł została rozdysponowana pomiędzy Ludowy Zespół Sportowy „POGOŃ” Trębaczów, który otrzymał 45300,00 zł na szkolenia w zakresie gry w piłkę nożną i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych oraz Klub Karate KAMINARI Perzów, który otrzymał kwotę 19700,00 zł na popularyzowanie dyscypliny sportowej karate oraz między innymi na organizację zajęć z samoobrony i pierwszej pomocy.

Dotacje na działalność kulturalną otrzymały:Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów na wyjazd seniorów do Opola na spektakl teatralny - 3475,50 zł oraz Stowarzyszenie Cool-Tur, które w swojej ofercie na 2019 rok ma szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych oraz zakup namiotu i ławek - 5504,00 zł.

 

                       

Dofinansowanie do funkcjonowania Dziennego Domu Seniora w Domasłowie

12 lutego 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2019 na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu w Domasłowie. Gmina Perzów znalazła się na liście rankingowej wśród 421 dotowanych ofert. Dofinansowanie w wysokości 50 400,00 zł stanowi 39,82% całkowitego kosztu zadania. Dzienny Dom Seniora w Domasłowie funkcjonuje codziennie od 8.00 do 16.00. Spotyka się w nim obecnie 14 seniorów z gminy Perzów, którzy mogą dodatkowo skorzystać z zajęć artystycznych, komputerowych, gimnastyki, usług fizjoterapeuty i pielęgniarki. Seniorzy mają zapewniony ciepły posiłek i fachowa pomoc opiekunek. Wspólnie spędzony czas zagospodarowany jest również przez samych seniorów, którzy dzieląc się swoimi pasjami organizują lekcje historii, gotowania czy robótek ręcznych.  W Domu Seniora odbywają się również spotkania edukacyjne w ramach współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy takimi jak Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka oraz atrakcyjne biesiady urodzinowe i okolicznościowe takie jak Dzień Babci i Dziadka czy  Walentynki.

thXCEKGPYC

 

         1  2

 

  

Maluch+ Edycja 2019

27 lutego 2019 r. rozstrzygnięto konkurs ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wysokości 43 200,00 zł dla Żłobka Gminnego w Perzowie.
W najbliższym czasie zostanie podpisane stosowne porozumienie na przekazanie środków finansowych. Dofinansowanie, podobnie jak w roku ubiegłym, obejmie dzieci do 3 roku życia  korzystające z opieki żłobka w Perzowie. Dotacja dotyczy funkcjonowania żłobka w okresie 12 miesięcy dla 24 miejsc, utworzonych z udziałem środków finansowych z wcześniejszej edycji Programu „MALUCH+”.
Do Ministerstwa wpłynęły oferty z 362 gmin. Kwota dofinansowania, zgodnie z zasadami programu, miała być znana na etapie rozstrzygnięcia konkursu. Ostatecznie miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 150 zł. Łącznie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył 36 722 650,00 zł.

przedszkole 1  IMG 008820 20Kopia