MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY PERZÓW

31 lipca 2017 r. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podpisała umowę na zadanie pn. „Modernizację, budowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Perzów”. Wykonawca zadania wyłoniony został w drodze przeprowadzonego postępowania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie realizowało będzie Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „CARBON” Jan Kuropka z Sycowa. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności modernizację drogi dojazdowej do pól Perzów – Miechów o łącznej długości ok. 330 mb, modernizację drogi osiedlowej w m. Perzów o łącznej długości ok. 120 mb, przebudowę drogi gminnej w m miejscowości Gęsia Górka o łącznej długości ok. 125 mb oraz przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Domasłów o łącznej długości ok. 250 mb.

Zadanie sfinansowane zostanie w części z budżetu Gminy Perzów i w części z budżetu województwa wielkopolskiego. Łączny koszt inwestycji wynosi 298890,00 złotych. Termin zakończenia prac przewiduje się na dzień 3 listopada 2017 r.

Podpisanie umowy01 www

Granty w ramach PROW - Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność: poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

wrota granty

s

 

Happy Bus w Perzowie

Kolorowy autobus Fundacji Happy Kids swój czterodniowy postój w Perzowie zaplanował od 4 do 7 sierpnia.  Wszystkie dzieci w wieku od 6 do 15 lat, które nie wyjechały na wakacje do woli mogły korzystać z atrakcji, jakie oferowali wolontariusze polscy i anglojęzyczni z Fundacji Happy Kids. Był nie tylko,, figlobus”- autobus pełniący funkcję objazdowego placu zabaw, ale także dmuchańce, czy sprzęt sportowy. Opiekę nad dziećmi sprawowali wolontariusze z całego świata, co było okazją nawiązania nowych kontaktów i zapoznania się z kulturami różnych narodowości. Nasi milusińscy mogli wspólnie z wolontariuszami tańczyć, bawić się, czy też na wesoło uczyć się języka angielskiego.

 

DSC 0108 www      DSC 0101 www      IMG 8401 www      IMG 8412 www