Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w Gminie Perzów

 

22 czerwca 2018r. oficjalnie zakończył się kolejny rok szkolny 2017/2018. W Gminie Perzów łącznie rok szkolny zakończyło 131 przedszkolaków, 253 uczniów szkół podstawowych i 74 gimnazjalistów.

 

Gimnazjum 1 A  Gimnazjum 2 A

Trębaczów 2 A  Zespół Szkół w Perzowie A

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębaczów

Wojewoda Wielkopolski zatwierdził listę zadań w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, na której znajduje się dofinansowanie dla Gminy Perzów na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Trębaczów”.

Droga w Trębaczowie

Wnioski o szacowanie szkód spodowowanych suszą

Z uwagi na rozpoczynające się już żniwa i występującą w całej Wielkopolsce klęskę suszy, przypominamy rolnikom, którzy w związku z tą klęską liczą na finansową pomoc ze strony państwa, o konieczności zgłoszenia powstałych szkód do urzędu gminy przed zbiorem uprawy. Nadrzędną zasadą procedury oszacowania zakresu strat jest bowiem lustracja uszkodzonej plantacji. Zgłoszenie szkody po zbiorze uprawy odbiera rolnikowi szansę na jakąkolwiek rekompensatę poniesionych strat. Z tego względu planując zbiór roślin warto upewnić się w urzędzie gminy, czy lustracja została już dokonana.

Członkowie komisji szacujących straty, jak i sami rolnicy, mają możliwość zapoznania się ze wszelkimi dokumentami związanymi z procedurą sporządzania protokołu oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej. Są one opublikowane na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.poznan.uw.gov.pl/szkody-w-rolnictwie/szkody-w-rolnictwie-2018