Podpisanie umowy na remont drogi w Trębaczowie

10 sierpnia w Trębaczowie, w obecności minister Andżeliki Możdżanowskiej, posła Tomasza Ławniczaka oraz Wojewody Marleny Maląg podpisana została umowa na realizację zadaniapn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębaczów”. Gminę Perzów reprezentowali: wójt gminy Danuta Froń, skarbnik Edyta Kieruzal, sekretarz Weronika Urbańska oraz przedstawiciele poszczególnych jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń, OSP, KGW.

                   DSCN0022 DSCN0042

                   DSCN0009 DSCN0029

                   DSCN0028 DSCN0031

 

OGŁOSZENIE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Perzowie informuje, iż ponownie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2018 W związku z powyższym osoby będące w trudnej sytuacji życiowej ze względu na ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność i inne   spełniające kryterium dochodowe tj.1268,00 - dla osoby samotnej, 1028,00 - dla jednego członka rodziny w przypadku rodziny, oraz zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej Proszone są o kontakt osobisty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Perzowie.

Ogłoszenie GOPSjpg

Polsko- niemiecka wymiana młodzieży

 W dniach 14.07 -  21.07.2018 r. 49 osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami z terenu Gminy Perzów oraz zaprzyjaźnionej Gminy Drebber przebywała w Ośrodku Wypoczynkowym w niemieckiej miejscowości Milow.

projekt dofinansowała

 wymiana pol niem1   wymiana pol niem3