Usuwanie z terenu powiatu kępińskiego wyrobów zawierających azbest

 

Witam, informuję iż z dniem 9 marca 2017 została podjęta Uchwała nr 161.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji zadania p.n. „Usuwanie z terenu powiatu kępińskiego wyrobów zawierających azbest.
Wnioski wraz z załącznikami można składać do dnia 14.08.2017 r., w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości , z której przewiduje się usunięcie eternitu.
Wnioski zweryfikowane przez gminę należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Kępnie w terminie 14 dni od daty ich wpływu, lecz nie później niż do 31.08.2017 r.
Wszystkie wymagane dokumenty w załączniku. Ponadto są zamieszczone na naszej stronie: http://www.bip.powiatkepno.pl/informacje_urzedu/2017.html

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM

Agencja Rynku Rolnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym seminarium:

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)”

W trakcie seminarium Organizacje Partnerskie przedstawią różne sposoby realizacji działań towarzyszących poprzez omówienie dobrych praktyk, doświadczeń, przykłady rozwiązywania problemów oraz sposoby skutecznej realizacji zadań. Dyskusja i wymiana doświadczeń praktycznych pomiędzy Organizacjami Partnerskimi pozwoli na podniesienie jakości realizacji działań towarzyszących oraz zapoznanie się z różnymi sposobami realizacji zadań.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2017r.w ZS w Perzowie odbyła się uroczysta lekcja historii poświęcona pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość rozpoczęła się z udziałem pocztu sztandarowego szkoły, co tym bardziej podkreśliło rangę spotkania. Uczniowie przybyli w odświętnych galowych strojach. Wśród zaproszonych gości obecna była również Wójt Gminy Perzów Danuta Froń. Podobne lekcje miały miejsce w ZS w Perzowie już w latach ubiegłych poczynając od 2011r. kiedy to państwo polskie uhonorowało bohaterstwo żołnierzy wyklętych ustanawiając dzień 1 marca świętem państwowym. Uczniowie perzowskiej podstawówki poznali kolejne sylwetki spośród olbrzymiej rzeszy żołnierzy niezłomnych, którzy tworzyli w powojennej Polsce niepodległościowe i antykomunistyczne podziemie. Wśród nich znaleźli się Danuta Siedzikówna „Inka”, Witold Pilecki – rotmistrz Wojska Polskiego czy kapitan Stanisław Sojczyński. „Niezłomni, stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Walkę o wolną i niezależną Polskę przypłacili życiem. Ponad 20 tysięcy żołnierzy zginęło bądź zostało zamordowanych skrytobójczo lub w więzieniach NKWD i UB” – mówiła między innymi prowadząca spotkanie Jolanta Walery, nauczyciel historii. Uczniowie w niezwykłym skupieniu obejrzeli przygotowana prezentacje wyjaśniającą kim byli i w jakim czasie działali Żołnierze Wyklęci. Obejrzeli również film animowany o prześladowaniach stosowanych w ubeckich więzieniach wobec Niezłomnych. Dyrektor szkoły Barbara Maras przypomniała uczniom o ważnej roli młodych pokoleń w pielęgnowaniu tradycji i historii narodu.

 

Rewitalizacja

7 marca w Perzowie odbyło się spotkanie szkoleniowe związane z realizacja projektu pn.: „ Opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Gminny Perzów na lata 2016-2020”. Szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy w Perzowie prowadził doktor nauk humanistycznych Maciej Dudziak, autor kilkudziesięciu Programów Rewitalizacji i Strategii Rozwoju Miast i Gmin, specjalizujący się w takich obszarach jak rewitalizacja, programowanie strategiczne, budowa obszarów funkcjonalnych, inżynieria finansowa. Gmina Perzów złożyła wniosek w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego.