XXVIII SESJA RADY GMINY PERZÓW

W ubiegły czwartek, tj. 18.05.2017r. odbyła się w Perzowie XXVIII sesja Rady Gminy. Radni przyjęli wszystkie uchwały przewidziane w porządku obrad. Najważniejszą była w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania w zakresie budowy i modernizacji dróg powiatowych. Ze środków własnych przeznaczono na ten cel 100 tys. zł. 50 tys. na modernizację drogi w miejscowości Koza Wielka poprzez kontynuację budowy chodnika oraz 50 tys. na wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi Perzów – Ludwiczyn. Kolejne 100 tys. ma wyłożyć Powiat Kępiński. Szczegółowe warunki i zasady zostaną określone w porozumieniu. Radni przedyskutowali i na drodze głosowania zdecydowali, który dokładnie fragment drogi ma zostać wyremontowany.

Wójt poinformowała obecnych Radnych i Sołtysów, że Gmina Perzów otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w wysokości 255 tys. zł na remont Gminnego Ośrodka Kultury. Modernizacja ma objąć salę widowiskową, salę bufetową oraz łazienki.

Wójt dodała, że duże środki przeznaczone zostaną także na oświetlenie uliczne, m.in. w kierunku miejscowości Turkowy, wymianę opraw w Trębaczowie, Domasłowie i Gęsiej Górce.

Dzień Strażaka dla Przedszkolaka

OSP Perzów oraz OSP Turkowy zorganizowały dla dzieci przedszkolnych atrakcyjne spotkanie edukacyjno – rekreacyjne. Podobne spotkania organizowane były corocznie, przez ponad 20 lat przez jednostka perzowska, w tym roku siły zostały wzmocnione przez OSP w Turkowach. Dzieci zwiedziły remizę strażacką w Perzowie i zapoznały się z warunkami pracy strażaków. Prezes OSP Turkowy Marek Ostrowski i OSP Perzów Jan Szpunar zapoznali najmłodszych z wyposażeniem wozu strażackiego. Druga część spotkania odbyła się na terenie rekreacyjno – sportowym przy starym młynie w Turkowach. Tu na przedszkolaków czekały dodatkowe atrakcje miedzy innymi przewóz wozem strażackim na sygnale i obsługa węża strażackiego. Dla wszystkich przygotowana została kiełbaska z grilla, którą częstowała Wójt Gminy Perzów Danuta Froń wraz z paniami z obsługi i mieszkańcami. Dzieci również przygotowały się na spotkanie członkami z OSP, były życzenia z okazji Dnia Strażaka oraz wiersze o strażakach. Od ponad 20 lat OSP z Perzowa, przy okazji Dnia Św. Floriana, organizuje dla dzieci przedszkolnych z terenu gminy Perzów takie spotkanie. Chcemy w nich zaszczepić bakcyla – mówił Jan Szpunar przynosi to zamierzone efekty gdyż wielu tych najmłodszych wraca w później w nasze szeregi .

Wójt z małymi strażakami A

 

Konsultacje społeczne

Gmina Perzów złożyła wniosek w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego. Głównym celem konkursu organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Ministra Rozwoju było wsparcie gmin w przygotowaniu podstaw programowych i organizacyjnych dla uruchomienia kompleksowych procesów rewitalizacyjnych w miejscach wymagających szczególnej interwencji, w celu wyprowadzenia ich ze stanu kryzysowego. Gminny Program Rewitalizacji jest niezbędnym dokumentem w ramach ubiegania się o wsparcie finansowe na projekty związane z rewitalizacją. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Obszar zdegradowany to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu, koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Całkowita wartość projektu wynosi 29 325,00 zł., dofinansowanie 26 392,50 zł., środki własne 2 932,50 zł.