Prezentacje Teatralne Dzieci i Młodzieży Perzów 2017

W związku ze zbliżającymi się obchodami Międzynarodowego Dnia Teatru w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie odbyły się Prezentacje Teatralne Dzieci i Młodzieży Perzów 2017r. 24 marca na dużej scenie perzowskiego ośrodka kultury zaprezentowały się grupy teatralne działające w ZS w Perzowie i w ZS w Trębaczowie. Młodzi aktorzy mieli okazje wystąpić przed dużą publicznością. Wykazali się przy też niezwykłymi umiejętnościami gry aktorskiej. Grupa teatralna z ZS w Perzowie pod opieką Małgorzaty Poślod, wystawiła Balladynę - dramat Juliusz Słowackiego. Grupa z ZS w Trębaczowie zaprezentowała zaś baśniową postać Czerwonego Kapturka w nieco rozwiniętej wersji humorystycznej „Czerwony Kapturek szuka księcia” z morałem „ uważaj bracie jak umawiasz się na czacie”. 

Dofinansowanie dla Gminy Perzów

Gmina Perzów uzyskała wsparcie finansowe z EFRROW na realizacje inwestycji pn.: Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów. 15 marca doszło do podpisania umowy pomiędzy UMWW w Poznaniu reprezentowanym przez Izabelę Mroczek – dyrektora departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich a Gmina Perzów reprezentowaną przez Wójta Gminy Danutę Froń oraz Skarbnika Gminy Marię Poślod. Głównym celem dotowanej inwestycji jest budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w 4 miejscowościach gminy Perzów: Perzów, Słupia pod Bralinem, Miechów i Domasłów. Całkowita wartość zadania wynosi 200 914,79 zł. przyznane dofinansowanie 127 842,00 zł, środki własne gminy na realizacje inwestycji wynoszą 73 072,79zł. Inwestycja zwiększy atrakcyjność sołectw gminy Perzów.
Realizacja zadania oparta jest na poddziałaniu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

dofina1