Nocny Turniej Piłki Nożnej

Dnia 30 czerwca 2018 roku na ORLIKU w Perzowie odbył się Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Perzów. Do rozgrywek zgłosiło się aż 12 drużyn: Kuźnia Talentów, Dajcie Nam Wygrać, Orlikowcy Perzów, Pogoń Trębaczów,  FC Utrata,  OSP Perzów,  Jak grac gdy łamana jest Konstytucja,  Akademia Lotników,  Wolni Strzelcy,  Młode Wilki i Rencista,  Gruby i Wściekli,  FC Albatros.

 

 

DSC 0057 A  DSC 0042 A

 

Prestiżowa nagroda dla Gimnazjalistki z Perzowa

25 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu odbyły się obchody Dnia Patrona. Podczas tej uroczystości wręczono nagrody przyznane w „XXVI Konkursie Literackim im. Marii Konopnickiej”, organizowanym pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kalisza - Pana Grzegorza Sapińskiego. W kategorii klasy gimnazjalne – poezja, główną nagrodę za swoje wiersze otrzymała uczennica Publicznego Gimnazjum imienia Henryka Sienkiewicza w Perzowie – Hanna Ostrowska.

Laureatka A

 

 

Wójt Gminy Perzów Danuta Froń w dniu 26 czerwca 2018 r. wręczyła stypendia naukowe, nagrody książkowe i finansowe najzdolniejszym uczniom z terenu Gminy Perzów

Wójt Gminy Perzów Danuta Froń w dniu 26 czerwca 2018 r. wręczyła stypendia naukowe, nagrody książkowe i finansowe najzdolniejszym uczniom z terenu Gminy Perzów

Stypendia naukowe otrzymali: Anna Kula uczennica Zespołu Szkół w Perzowie, Łucja Grzegorek uczennica Zespołu Szkół w Trębaczowie oraz Aleksandra Skiba i Maja Gugała z Publicznego Gimnazjum w Perzowie. Najzdolniejsi otrzymali również nagrody książkowe. Nagrody finansowe za wyniki w nauce oraz wysokie osiągnięcia sportowe otrzymało 14 uczniów z ZS w Perzowie, 22 w ZS w Trębaczowie i 15 uczniów w Gimnazjum. Wójt przekazała uczniom nagrody i wyróżnienia, rodzicom zaś listy gratulacyjne. Specjalne wyrówżnienai za reprezentowanie szkoły na zewnątrz otrzymali Hania Ostrowska i Patryk Moś. Na uroczystości obecny był również radny Rady Gminy Perzów a zarazem przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Marek Ostrowski.

Patryk Moś odbiera stypendium z rąk Wójta Gmin y Danuty Froń A  Stypendia naukowe A

Oferta wakacyjna w Gminie Perzów

 
W organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Perzów włączyły się jednostki organizacyjne gminy, Sołtysi i Rady Sołeckie oraz Urząd Gminy w Perzowie.

wakacje 2018

 

Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów rozdało nagrody najzdolniejszym uczniom perzowskich szkół

 

Nagrody finansowe dla uczniów szkół podstawowych oraz dla gimnazjalistów przyznało Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów. W tym roku nagrodzono 22 uczniów. W Zespole Szkół w Perzowie nagrodzonych zostało dziesięcioro uczniów: Jagoda Hoja, Julia Raczyńska, Aleksandra Janasek, Roksana Kubik, Anna Kula, Marcel Brząkała, Franciszek Sobczyk, Aleksandra Snopek, Julia Zgarda, Zofia Brząkała. W Zespole Szkół w Trębaczowie nagrodzono siedmioro uczniów: Łucja Grzegorek, Julia Grzegorek, Zofia Znaj, Magdalena Znaj, Mikołaj Hodyjas, Filip Ignasiak, Jakub Supianek. Nagrody otrzymało pięcioro uczniów  z Publicznego Gimnazjum: Aleksandra Skiba, Sandra Młot, Maja Gugała, Patryk Moś, Hanna Ostrowska. Nagrody wraz z listami gratulacyjnymi za wybitne osiągnięcia w nauce, wzorowe zachowanie, aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły oraz za zasługi w rozwoju  i promocji Gminy Perzów w roku szkolnym 2017/2018 wręczyli v-ce Prezes Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów Dominika Drapiewska oraz członek TRGP Marek Ostrowski