Gmina Perzów wśród laureatów VIII Edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Dwa sołectwa z Gminy Perzów: Miechów i Domasłów otrzymają dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

 

 

Domasłów A   Miechów 2 A 

Dni Gminy Perzów cz. II

Wójt Gminy Perzów Danuta Froń zaprasza na Dni Gminy Perzów cz. II. Impreza odbedzie sie w najblizszy piatek 15 czerwca na boisku sportowym w Perzowie. W programie przewidziano szereg atrakcji między innymi wystep Kabaretu Czwarta Fala,koncerty zespołów: Graphiti, Camasutra. Gwiazda wieczoru będzie zespół After Party.

 

plakat dni cz II

Gmina Perzów wydała kartki okolicznościowe w roku Jubileuszu 100 rocznicy odzyskania niepodległości.


Gmina Perzów, włączając się w aktywne obchody Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości, wydała kartki okolicznościowe z pieczęcią. Kartki są pokłosiem konkursu plastycznego pn.: „Droga do wolności”, którego celem było upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem Niepodległości. 

 

Kartki okolicznościowe   list gratulacyjny z Kancelarii Prezydenta Rp A

 

Perzowskie podstawówki dostały pieniądze w ramach programu „AKTYWNA TABLICA”

Perzowskie podstawówki dostały pieniądze w ramach programu „AKTYWNA TABLICA”
Gmina Perzów, jako organ prowadzący dla 2 szkół podstawowych złożyła wniosek do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”.

tablica interaktywna 1. A

Delegacja węgierska w Gminie Perzów

W dniach 23 do 27 maja w Gminie Perzów gościła delegacja węgierska z zaprzyjaźnionej gminy Erdotelek.  W składzie delegacji obecni byli miedzy innymi burmistrz gminy Erdotelek i jego zastępca, sekretarz i radni gminy Erdotelek.

 

 

 IMG 20180524 154034 A  IMG 20180524 213805 A  IMG 20180526 095833 A