Ferie zimowe za nami

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie wraz z Biblioteka Publiczną, przygotował na czas ferii zimowych atrakcyjną ofertę zajęć dla najmłodszych mieszkańców gminy.

Zajęcia plastyczne 75 

 

Fundusz Sołecki

Gmina Perzów, na realizacje funduszu sołeckiego w roku 2018, wyodrębniła w ramach środków własnych kwotę 278 423,49zł. W poszczególnych 9 sołectwach Gminy Perzów środki te przyznawane są między innymi w zależności od liczby mieszkańców danego sołectwa.

 Fundusz Sołecki utwardzenie obejścia przy kompleksie rekreacyjno sportowym w Perzowie

Bezpłatne szkolenia komputerowe

Rozpoczynamy kolejną turę szkoleń komputerowych.

 

Wszystkich chętnych i zainteresowanych zapraszamy na szkolenia z podstawowej obsługi komputera jak również na zajęcia tematyczne w szerokim zakresie związanych z codzienną pracą na komputerze.

 

Szkolenia odbywać się będą w godzinach popołudniowych w Szkole Podstawowej w Perzowie oraz Szkole Podstawowej w Trębaczowie. Każdy uczestnik będzie mógł wybrać zakres swojego szkolenia, tematykę oraz terminy w jakich będzie chciał uczestniczyć.

 

Zapisy oraz szczegółowych informacji udzielają :

Ewelina Pieles - tel. 695785281
Wojciech Urbański - tel. 502297747


Swoje zainteresowanie uczestnictwem można również zgłosić w Urzędzie Gminy w Sekretariacie.

Urząd Gminy w Perzowie - tel. 627861060