INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2018/2019

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ : W URZĘDZIE GMINY W PERZOWIE, 63-642 PERZÓW 78) W TERMINIE: 27.VIII.2018  -  15.IX.2018

 Pomoc materialna przysługuje:

- Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

- Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

- Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 Charakter pomocy materialnej:

socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Wycieczka Rowerowa TRGM

W sobotę 1 września br. Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów zorganizowało wycieczkę rowerową po Gminie Perzów. Kilkunastoosobowa osobowa grupa rowerzystów wyruszyła z Perzowa i jechała przez Miechów, Domasłów, Szczęście, Nową Wieś Ks., Mnichowice, Turkowy i Perzów także leśnymi i polnymi ścieżkami. Na mecie były kiełbaski z gilla oraz słodki poczęstunek. Trasę zabezpieczali strażacy z OSP Domasłów. Integracyjny rajd rowerowy zorganizowano po raz kolejny. Prezes Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów Longina Biały cieszy się, że mieszkańcy Gminy Perzów ochoczo są zainteresowani tego typu imprezami i poinformowała, że impreza wpisała się w kalendarz wydarzeń Towarzystwa na stałe. Wyjazd był bardzo udany. Trasa liczyła ok. 25 km.

 

DSC 0626  DSC 0630

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

W placówkach oświatowych Gminy Perzów zainaugurowano rok szkolny 2018/2019. Po długim okresie wakacyjnym uczniowie powrócili do szkół wypoczęci i radośni, pełni zapału do nauki.

 

DSCN0003 DSCN0013

 

 

SPEED SHOT LASER TAG W PERZOWIE

29 sierpnia 2018 roku, na zakończenie wakacji na terenach rekreacyjnych przy GOK w Perzowie odbyły się zawody sportowe w SPEED SHOT LASER TAG. Bezdotykowy paintball laserowy to ciekawa alternatywa spędzania wolnego czasu dla starszych i młodszych.

DSC 0043 DSC 0044

DSC 0047 DSC 0051