Pięknieje Polska Wieś - Gmina Perzów wśród laureatów konkursu

Gmina Perzów wśród laureatów VII edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Dofinansowanie otrzyma Sołectwo Słupia pod Bralinem na realizacje zadania pn.: : „Żyj sportowo czyli zdrowo-rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Słupia pod Bralinem” oraz Sołectwo Trębaczów na zadanie pn.:  „Boisko z Trąbą” – modernizacja boiska sportowego w miejscowości Trębaczów.
W obu sołectwach zaplanowane zostały działania związane z zagospodarowaniem boisk sportowych. Boisko w Trębaczowie doposażone zostanie w dodatkowe oświetlenie i trybuny a w Słupi pod Bralinem powstanie całkiem nowy kompleks sportowy. Realizacja projektów z pewnością wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców i  wzrost atrakcyjności sołectwa „– zapewniała wójt gminy Perzów Danuta Froń.  Dofinansowanie do obu projektów wynosi łącznie 42 234,00 zł. Z budżetu gminy Perzów wydatkowane zostaną środki w wysokości 35 000,00. Sołectwo Trębaczów przeznaczyło na realizację zadania środki z funduszu sołeckiego  w kwocie 10 000,00 zł, sołectwo Słupia pod Bralinem 6 000,00 zł.

Zakończenie roku szkolnego w Trębaczowie

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 odbyło się w piątek 23 czerwca 2017 roku.
Zgodnie z naszą szkolna tradycją spotkaliśmy się wszyscy o godzinie 9:00 w kościele parafialnym w Trębaczowie na mszy świętej sprawowanej przez księdza Pawła Świątka.
Główna część uroczystości odbyła się w szkole. Ze względu na trwającą budowę hali gimnastycznej apel zorganizowano na dolnym korytarzu. Tam wśród dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów licznie zgromadzili się też rodzice. W imieniu Wójta Gminy Perzów przybyła Sekretarz Gminy, pani Weronika Urbańska.

Stypendia naukowe

Wójt Gminy Perzów Danuta Froń w dniu 26 czerwca 2017 r. na spotkaniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie wręczyła stypendia naukowe zdolnym uczniom z terenu Gminy,  którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali najwyższe wyniki w nauce.
Na spotkaniu obecni byli także Z-ca Wójta Gminy Perzów Weronika Urbańska, Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Perzów Przemysław Łytka.

Celem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest wspieranie edukacji uczniów zdolnych. Najistotniejsza, w przypadku tej pomocy, jest jej funkcja motywacyjna, natomiast niejako „przy okazji” pomoc ta może stanowić wsparcie materialne ucznia. Jednak należy podkreślić, że przyznaje się ją w oderwaniu od sytuacji materialnej ucznia.

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół w Perzowie i Zespole Szkół w Trębaczowie oraz Publicznym Gimnazjum w Perzowie odbyło się zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
Zakończenie roku szkolnego to chwila na którą z niecierpliwością oczekiwali zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele. To również czas refleksji i pożegnań.

„Akademia pełni życia”

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów w dniu 16 czerwca br w ramach zadania „Akademia pełni życia” zorganizowało jednodniowy wyjazd do Wrocławia wraz z uczestnictwem na spektaklu w teatrze. 50 osobowa grupa w godzinach południowych przybyła do Wroclawia. Podczas pobytu zwiedzano muzeum przyrodnicze wraz z przewodnikiem, ogród botaniczny, Ostrów Tumski – katedra św. Jana Chrzciciela.