Wójt Gminy Perzów Danuta Froń w dniu 26 czerwca 2018 r. wręczyła stypendia naukowe, nagrody książkowe i finansowe najzdolniejszym uczniom z terenu Gminy Perzów

Wójt Gminy Perzów Danuta Froń w dniu 26 czerwca 2018 r. wręczyła stypendia naukowe, nagrody książkowe i finansowe najzdolniejszym uczniom z terenu Gminy Perzów

Stypendia naukowe otrzymali: Anna Kula uczennica Zespołu Szkół w Perzowie, Łucja Grzegorek uczennica Zespołu Szkół w Trębaczowie oraz Aleksandra Skiba i Maja Gugała z Publicznego Gimnazjum w Perzowie. Najzdolniejsi otrzymali również nagrody książkowe. Nagrody finansowe za wyniki w nauce oraz wysokie osiągnięcia sportowe otrzymało 14 uczniów z ZS w Perzowie, 22 w ZS w Trębaczowie i 15 uczniów w Gimnazjum. Wójt przekazała uczniom nagrody i wyróżnienia, rodzicom zaś listy gratulacyjne. Specjalne wyrówżnienai za reprezentowanie szkoły na zewnątrz otrzymali Hania Ostrowska i Patryk Moś. Na uroczystości obecny był również radny Rady Gminy Perzów a zarazem przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Marek Ostrowski.

Patryk Moś odbiera stypendium z rąk Wójta Gmin y Danuty Froń A  Stypendia naukowe A

Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów rozdało nagrody najzdolniejszym uczniom perzowskich szkół

 

Nagrody finansowe dla uczniów szkół podstawowych oraz dla gimnazjalistów przyznało Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów. W tym roku nagrodzono 22 uczniów. W Zespole Szkół w Perzowie nagrodzonych zostało dziesięcioro uczniów: Jagoda Hoja, Julia Raczyńska, Aleksandra Janasek, Roksana Kubik, Anna Kula, Marcel Brząkała, Franciszek Sobczyk, Aleksandra Snopek, Julia Zgarda, Zofia Brząkała. W Zespole Szkół w Trębaczowie nagrodzono siedmioro uczniów: Łucja Grzegorek, Julia Grzegorek, Zofia Znaj, Magdalena Znaj, Mikołaj Hodyjas, Filip Ignasiak, Jakub Supianek. Nagrody otrzymało pięcioro uczniów  z Publicznego Gimnazjum: Aleksandra Skiba, Sandra Młot, Maja Gugała, Patryk Moś, Hanna Ostrowska. Nagrody wraz z listami gratulacyjnymi za wybitne osiągnięcia w nauce, wzorowe zachowanie, aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły oraz za zasługi w rozwoju  i promocji Gminy Perzów w roku szkolnym 2017/2018 wręczyli v-ce Prezes Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów Dominika Drapiewska oraz członek TRGP Marek Ostrowski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębaczów

Wojewoda Wielkopolski zatwierdził listę zadań w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, na której znajduje się dofinansowanie dla Gminy Perzów na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Trębaczów”.

Droga w Trębaczowie

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w Gminie Perzów

 

22 czerwca 2018r. oficjalnie zakończył się kolejny rok szkolny 2017/2018. W Gminie Perzów łącznie rok szkolny zakończyło 131 przedszkolaków, 253 uczniów szkół podstawowych i 74 gimnazjalistów.

 

Gimnazjum 1 A  Gimnazjum 2 A

Trębaczów 2 A  Zespół Szkół w Perzowie A