Warsztaty w Departamencie Środowiska WUW

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje dwie tury warsztatów pt. „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska”, które odbędą się w dniu 22 i 28 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie tut. Urzędu - al. Niepodległości 34, Poznań, sala sesyjna.

Ferie 2017

Gminny Ośrodek Kultury
oraz Biblioteka Publiczna w Perzowie
zapraszają na
ferie zimowe pod hasłem ,,Nuda nie dla mnie”
(udział w zajęciach prosimy zgłosić w sekretariacie szkoły do 26.01.217r. )

Dzień otwarty w ZUS

„Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Kępnie zaprasza na ,,Dzień Otwarty’’ płatników składek delegujących pracowników do pracy za granicę i wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniami dotyczącymi stosowania ustawodawstwa właściwego. Eksperci ZUS będą odpowiadać na pytania w 17 lutego2017r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Inspektoratu ZUS, ul. Solidarności 8 ( sala obsługi klientów ).’’

„WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”

KURENDA

spotkań z rolnikami „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”

organizowanymi pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego

Celem spotkań organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych i Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii jest przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie.