BAKE OFF - PERZÓW

Wójt Gminy Perzów oraz Gminny Osrodek Kultury w Perzowie zapraszają mieszkańców do udziału w konkursie BAKE OFF - PERZÓW

 

 plakat

 

Dotacja na Dzienny Dom Seniora w Domasłowie

Gmina Perzów uzyskała dotacje w wysokości 280 000,00 zł na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”.

 

 

FOTD403          Szkoła w Domasłowie A      

 

Powitanie wiosny w Kozie Wielkiej

Sołtys wsi Koza Wielka wraz z Radą Sołecką zaprasza na przywitanie wiosny.

 

 

FB IMG 1520930252035