ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM

Agencja Rynku Rolnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym seminarium:

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)”

W trakcie seminarium Organizacje Partnerskie przedstawią różne sposoby realizacji działań towarzyszących poprzez omówienie dobrych praktyk, doświadczeń, przykłady rozwiązywania problemów oraz sposoby skutecznej realizacji zadań. Dyskusja i wymiana doświadczeń praktycznych pomiędzy Organizacjami Partnerskimi pozwoli na podniesienie jakości realizacji działań towarzyszących oraz zapoznanie się z różnymi sposobami realizacji zadań.

Rewitalizacja

7 marca w Perzowie odbyło się spotkanie szkoleniowe związane z realizacja projektu pn.: „ Opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Gminny Perzów na lata 2016-2020”. Szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy w Perzowie prowadził doktor nauk humanistycznych Maciej Dudziak, autor kilkudziesięciu Programów Rewitalizacji i Strategii Rozwoju Miast i Gmin, specjalizujący się w takich obszarach jak rewitalizacja, programowanie strategiczne, budowa obszarów funkcjonalnych, inżynieria finansowa. Gmina Perzów złożyła wniosek w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego.

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2017r.w ZS w Perzowie odbyła się uroczysta lekcja historii poświęcona pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość rozpoczęła się z udziałem pocztu sztandarowego szkoły, co tym bardziej podkreśliło rangę spotkania. Uczniowie przybyli w odświętnych galowych strojach. Wśród zaproszonych gości obecna była również Wójt Gminy Perzów Danuta Froń. Podobne lekcje miały miejsce w ZS w Perzowie już w latach ubiegłych poczynając od 2011r. kiedy to państwo polskie uhonorowało bohaterstwo żołnierzy wyklętych ustanawiając dzień 1 marca świętem państwowym. Uczniowie perzowskiej podstawówki poznali kolejne sylwetki spośród olbrzymiej rzeszy żołnierzy niezłomnych, którzy tworzyli w powojennej Polsce niepodległościowe i antykomunistyczne podziemie. Wśród nich znaleźli się Danuta Siedzikówna „Inka”, Witold Pilecki – rotmistrz Wojska Polskiego czy kapitan Stanisław Sojczyński. „Niezłomni, stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Walkę o wolną i niezależną Polskę przypłacili życiem. Ponad 20 tysięcy żołnierzy zginęło bądź zostało zamordowanych skrytobójczo lub w więzieniach NKWD i UB” – mówiła między innymi prowadząca spotkanie Jolanta Walery, nauczyciel historii. Uczniowie w niezwykłym skupieniu obejrzeli przygotowana prezentacje wyjaśniającą kim byli i w jakim czasie działali Żołnierze Wyklęci. Obejrzeli również film animowany o prześladowaniach stosowanych w ubeckich więzieniach wobec Niezłomnych. Dyrektor szkoły Barbara Maras przypomniała uczniom o ważnej roli młodych pokoleń w pielęgnowaniu tradycji i historii narodu.

 

Konkurs poetycki z okazji Dnia Kobiet

W związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie ogłosił konkurs poetycki pt.:  „ Niechaj każdy wierszem plecie piękne słowa o kobiecie” . Do udziału w konkursie zgłoszono 30 prac. Celem konkursu było zarówno przedstawienie poetyckiego portretu kobiety jak i poszukiwanie nowych, nieodkrytych talentów.