Dni Gminy Perzów

      30 czerwca i 1 lipca na stadionie sportowym w Perzowie odbyły się 25 Jubileuszowe Dni Gminy Perzów. Imprezę zarówno pierwszego jak i drugiego dnia otwarły występy dzieci i młodzieży z sekcji wokalno – instrumentalnej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury, zaprezentowali się także młodzi karatecy z perzowskiego Klubu Karate Kaminari i Grupa ASG Revolution Team. Na scenie wystąpił zespół Perzowianie. Jedna z muzycznych atrakcji były koncerty zespołów Ale Dym, So Fresh, Acoustic Trio, Wielebny Blus Bend. Gwiazdą pierwszego dnia był zespół Mig, który przyciągnął tłumy publiczności. Drugiego dnia natomiast do tańca i zabawy porwał wszystkich zespół Nowator oraz DJ Disco i MS Polo.

 

DSC 0399

Odnawialne źródła energii - złóż ankietę do 4.07.2017

Gmina Perzów zamierza przystąpić do projektu realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych.

Pięknieje Polska Wieś - Gmina Perzów wśród laureatów konkursu

Gmina Perzów wśród laureatów VII edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Dofinansowanie otrzyma Sołectwo Słupia pod Bralinem na realizacje zadania pn.: : „Żyj sportowo czyli zdrowo-rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Słupia pod Bralinem” oraz Sołectwo Trębaczów na zadanie pn.: „Boisko z Trąbą” – modernizacja boiska sportowego w miejscowości Trębaczów. W obu sołectwach zaplanowane zostały działania związane z zagospodarowaniem boisk sportowych. Boisko w Trębaczowie doposażone zostanie w dodatkowe oświetlenie i trybuny a w Słupi pod Bralinem powstanie całkiem nowy kompleks sportowy. Realizacja projektów z pewnością wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności sołectwa „– zapewniała wójt gminy Perzów Danuta Froń. Dofinansowanie do obu projektów wynosi łącznie 42 234,00 zł. Z budżetu gminy Perzów wydatkowane zostaną środki w wysokości 35 000,00. Sołectwo Trębaczów przeznaczyło na realizację zadania środki z funduszu sołeckiego w kwocie 10 000,00 zł, sołectwo Słupia pod Bralinem 6 000,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.