W Perzowie powstał mural inspirowany 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości.


Perzowski mural, inspirowany 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości znalazł się wśród laureatów konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Na ten cel Gmina Perzów pozyskała dotację celową w wysokości 7 000,00 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Mural umiejscowiony został na ścianie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie a jego oficjalne otwarcie nastąpi 11 listopada, podczas gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. „Lokalizacja muralu na ścianie wschodniej budynku GOK zapewnia odpowiednią przestrzeń systematycznie odwiedzaną przez mieszkańców chociażby ze względu na usytuowanie GOK, Biblioteki, USC. W sąsiedztwie znajdują się, tereny rekreacyjno sportowe, na których odbywają się zawody sportowe i imprezy kulturalno – plenerowe dla mieszkańców. Młodzież szkolna codziennie przemieszcza się  tutaj  zmierzając na salę gimnastyczną” Dla mieszkańców Gminy Perzów będzie on z cała pewnością trwałą pamiątką obchodów Jubileuszu.  ” – powiedziała Wójt Gminy Perzów Danuta Froń.  Autorką projektu jest Pani Iwona Witczak. Wykonawcą muralu była firma All Chrome ze Strzelina.

45233601 571908333263805 7107377667434872832 n

W dniu 15 października 2018r odbyła się 42 sesja VII kadencji Rady Gminy Perzów, ostatnia przed wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 października 2018r.


W trakcie sesji Major z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu opowiedział o  prowadzonym naborze do Wojsk Obrony Terytorialnej. Następnie Radni przyjęli nowy statut wprowadzający zmiany przewidziane w nowelizacji ustawy o  samorządzie gminnym z stycznia tego roku. Od przyszłej kadencji obrady rady gminy będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz,  zaś głosowania na sesjach będą imienne, a ich wyniki niezwłocznie upubliczniane. Powstanie również nowa komisja stała Skarg, Wniosków i Petycji. Rajcy uchwalili również zmiany w budżecie gminy.

Przedszkole w Perzowie oraz Biblioteka Publiczna w Perzowie laureatami konkursu

8 pażdziernika 2018 r.podczas uroczystej Gali XIX edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” organizowanej przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu rozdano nagrody finansowe laureatom konkursu. Najwyższą nagrodę 10 000,00 zł otrzymało Przedszkole w Perzowie za projekt „Hotelowy Raj” – o pszczoły i owady dbamy, łąkę i domki hotelowe dla nich mamy.

Nagrodę finansową 2 000,00 zł otrzymała Biblioteka Publiczna w Perzowie za projekt pn.: „ Z lasem za pan brat”. Nagrody z rąk Marzeny Wodzińskiej – członka Zarządu Województwa wielkopolskiego odebrały: dyrektor ZS w Perzowie Barbara Maras oraz dyrektor Biblioteki Publicznej Natalia Kowalczyk w towarzystwie Wójta Gminy Perzów Danuty Froń i przewodniczącej Rady Gminy Renaty Włodarczyk.

DSC 0013

 

Obchody 11 listopada w Gminie Perzów

                                                plakat 11 listopada

 

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów zrealizuje zadanie dofinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów podpisało w siedzibie Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski umowę na realizację grantu w ramach projektu pt. Aktywna i ekologicznie odpowiedzialna, wspólnie działająca społeczność Wrót Wielkopolski w 2018 roku. Grant jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
TRGP zrealizuje zadanie pn. „PERZOWIANIE”.  Projekt dotyczy budowania więzi w społeczności lokalnej poprzez pobudzanie aktywności wśród mieszkańców seniorów. Spotkanie osób starszych podczas zorganizowanego przeglądu oraz opracowywania śpiewnika wpłyną na lepszą integrację grupy i przyczynią się do zwiększenia ich przynależności do regionu. TRGP wyda śpiewnik lokalnego zespołu "PERZOWIANIE" w ilości 500 szt., oraz zorganizuje przegląd zespołów ludowych, chórów działających na obszarze LGD. Wspólne biesiadowanie to integracja seniorów. Opracowanie i wydanie śpiewnika to wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowych i historycznych. Projekt skierowany jest do grupy docelowej seniorów W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się zakup chust ludowych dla członków zespołu "PERZOWIANIE" w ilości 22 szt.

IMG 7823