ZNAMY JUŻ WSZYSTKICH SOŁTYSÓW W GMINIE PERZÓW

W związku z nową kadencją samorządową 2018-2023, od 3 grudnia 2018r. do
10 stycznia 2019r., we wszystkich sołectwach Gminy Perzów odbywały się zebrania wiejskie sprawozdawczo-wyborcze. Mieszkańcy sołectw wysłuchali sprawozdań z działalności Sołtysów i Rad Sołeckich za ubiegłą kadencję oraz dokonali wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na nową kadencję 2018-2023. W wyniku przeprowadzonych wyborów w czterech  sołectwach wybrano nowych sołtysów, w pozostałych 5 sołectwach funkcja ta została powierzona dotychczasowym gospodarzom wsi.
W każdym z zebrań uczestniczyła Danuta Froń - Wójt Gminy Perzów.
Poniżej zestawienie sołtysów w Gminie Perzów na lata 2018-2023:
1. Sołectwo Brzezie – Ireneusz Poślod,
2. Sołectwo Domasłów – Anna Jagiełło,
3. Sołectwo Koza Wielka – Przemysław Łytka,
4. Sołectwo Miechów – Bogdan Wieczorek,
5. Sołectwo Perzów – Longina Biały,
6. Sołectwo Słupia pod Bralinem – Małgorzata Menzel,
7. Sołectwo Trębaczów – Cyryla Pietrus,
8. Sołectwo Turkowy - Marek Ostrowski,
9. Sołectwo Zbyczyna – Grzegorz Sobieraj.

Sołtysi kadencji 2018 2023

 

31 grudnia 2018r rozpoczął swoja działalność Dzienny Dom Seniora w Domasłowie.


Dzienny Dom Seniora usytuowany jest w budynku po byłej szkole podstawowej w Domasłowie. Na parterze budynku powstały pokoje i pomieszczenia do zajęć terapeutycznych. Jest pokój dzienny, kącik klubowy z biblioteczką, sprzętem RTV oraz dostępem do Internetu. Obiekt jest zaopatrzony w kuchnię, pomieszczenia gospodarcze i porządkowe oraz pokój pielęgniarski, szatnię i toalety. Z obiektu skorzysta ok. 14 seniorów, którzy przez min. 8 godzin dziennie będą mieli zapewnioną opiekę, zajęcia i ćwiczenia między innymi plastyczne, wokalne, artystyczne, gimnastyczne i fizykoterapeutyczne oraz ciepły posiłek.” Dom będzie miejscem spotkań seniorów z gminy Perzów, nieaktywnych zawodowo, którzy ukończyli 60 rok życia. Mam nadzieję, że nasi seniorzy odnajdą tu swoje miejsce, odkryją swoje pasje i zainteresowania a przede wszystkim nie będą samotni” – powiedziała Wójt gminy Perzów Danuta Froń. Gmina Perzów pozyskała dotacje na utworzenie Dziennego Domu Seniora w Domasłowie, w wysokości 280 000,00 zł. z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior” + na lata 2015-2020.

                                                     DSCN0221 DSCN0226

Mały ZUS

logoZUSnoweRozwiniecie

Informacja prasowa

MAŁY ZUS – nowa ulga dla przedsiębiorców

Przedsiębiorco, jeżeli prowadzisz działalność na niewielką skalę i chcesz skorzystać w 2019 roku z „małego ZUS”, pamiętaj, że masz na to czas tylko do 8 stycznia.

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowej ulgi, tzw. „małego ZUS”. Osoby, które prowadzą działalność na niewielką skalę, będą mogły opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w niższej wysokości. To propozycja dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.