W gminie Perzów przekazano sprzet ratowniczy współfinansowany przez Fundusz Sprawiedliwości jednostkom OSP

 

19 listopada z udziałem Wójta Gminy Perzów Danuty Froń, skarbnika gminy Edyty Kieruzal i sekretarza Weroniki Urbańskiej oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Perzowie – Romana Kuli, Komendant Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Perzowie Marcina Brząkały, wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Perzowie Marka Ostrowskiego oraz prezesów OSP nastąpiło oficjalne przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa  jednostkom OSP. Wyposażenie i urządzenia ratownictwa medycznego, niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu przestępstwa zostały pozyskane przez Gminę Perzów jednostkom OSP w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości- Program I Priorytet IIIB „ Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”. Gmina Perzów pozyskała na realizacje zadania dotację w kwocie 31 200,00 zł. W ramach środków z dotacji i przy wykorzystaniu 1% środków własnych zakupiono: przenośny zestaw oświetleniowy 1 szt., podpory ratownicze 1kpl., parawan do osłony miejsc wypadku 1 szt., defibrylatory 2 szt., zestaw ratownictwa medycznego 2 szt., osłony poduszek AirBag 1 kpl. i sprzęt do oznakowania terenu akcji 1kpl. Nowy sprzęt otrzymały jednostki OSP z Perzowa, Turkowych, Trębaczowa i Domasłowa.

„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

                                                                                             4  foto

Transmisja obrad I Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Perzowie

Link do portalu z transmisją obrad Rady Gminy :

https://www.youtube.com/watch?v=mEjICnX3rbY&feature=youtu.be

 

Transmisja rozpocznie się w dniu 22.11.2018r. od godz. 15.00

Rekrutacja do Dziennego Domu Senior + w Domasłowie

 

Trwaja zapisy do Dziennego Domu Senior +. Rekrutacja dotyczy osób z terenu gminy Perzów, nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+. W sekretariacie Urzędu Gminy w Perzowie mozna pobrać Karty Zgłoszenia. Liczba osób, które już od stycznia będą mogły spotykać się w Dziennym Domu Senior + w Domasłowie i uczestniczyć w zajęciach aktywizujących jest ograniczona. Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”. Gmina Perzów uzyskała dotacje w wysokości 280 000,00 zł

 

                                               

 

 plakat senior AKTUAL AKTUALIZACJI

        

 

Konkurs poetycki Niepodległa wierszem pisana

 

                                                 plakat wiersz od MONI

 

Regulamin

 

Karta Zgłoszenia

W niedzielę, 11 listopada 2018 roku, świętowaliśmy obchody 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Gminne obchody Święta Niepodległości w Perzowie rozpoczęła Mszą św. w intencji Ojczyzny, w kościele parafialnym Turkowach. Oficjalne uroczystości zaplanowane w Perzowie poprzedzone zostały symbolicznym odsłonięciem muralu wykonanego na ścianie budynku GOK w Perzowie. Mural Perzowski inspirowanego 100 Rocznica odzyskania Niepodległości znalazł się wśród laureatów konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Gmina Perzów pozyskała na realizacje tego zadania dotację celową z budżetu Województwa wielkopolskiego w wysokości 7 000,00 zł. W sali widowiskowej GOK zebrali się zaproszeni goście i mieszkańcy gminy Perzów. Wszyscy wspólnie zaśpiewali Hymn państwowy.  Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Wójt Gminy Perzów Danuta Froń. „11- stego listopada 1918r odzyskaliśmy wolną Polskę zniewoloną kolejnymi zaborami  przez ponad 120 lat. Cieszmy się dziś i radujmy, bo niepodległa jest tylko jedna a uroczysty 100 jubileusz zdarz się tylko raz – mówiła między innymi Wójt. Z okazji 100 rocznicy Odzyskania niepodległości Gmina Perzów dokonała odsłonięcia pamiątkowego MURALU. Z tej okazji też wydane zostały kartki okolicznościowe. Dzisiaj zapraszam wszystkich Państwa na piękny perzowski Koncert dla Niepodległej w wykonaniu dzieci i młodzieży ze szkół w Perzowie i Trębaczowie oraz zespół Perzowianie - dodała wójt.
W związku z jubileuszem 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Gmina Perzów otrzymała z kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  flagi państwowe. Flagi otrzymały jednostki organizacyjne gminy Perzów z prośbą ich rozwieszenie na zewnątrz budynków. Podczas uroczystej akademii został odczytany również list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
 Święto Niepodległości jest dniem zadumy ale i wielkiej radości uświadamiamy sobie, jak ważną i drogą kwestią jest wolność narodu i państwa.

          DSCN0044 DSCN0084