W dniu 15 października 2018r odbyła się 42 sesja VII kadencji Rady Gminy Perzów, ostatnia przed wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 października 2018r.


W trakcie sesji Major z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu opowiedział o  prowadzonym naborze do Wojsk Obrony Terytorialnej. Następnie Radni przyjęli nowy statut wprowadzający zmiany przewidziane w nowelizacji ustawy o  samorządzie gminnym z stycznia tego roku. Od przyszłej kadencji obrady rady gminy będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz,  zaś głosowania na sesjach będą imienne, a ich wyniki niezwłocznie upubliczniane. Powstanie również nowa komisja stała Skarg, Wniosków i Petycji. Rajcy uchwalili również zmiany w budżecie gminy.

Obchody 11 listopada w Gminie Perzów

                                                plakat 11 listopada

 

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów zrealizuje zadanie dofinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów podpisało w siedzibie Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski umowę na realizację grantu w ramach projektu pt. Aktywna i ekologicznie odpowiedzialna, wspólnie działająca społeczność Wrót Wielkopolski w 2018 roku. Grant jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
TRGP zrealizuje zadanie pn. „PERZOWIANIE”.  Projekt dotyczy budowania więzi w społeczności lokalnej poprzez pobudzanie aktywności wśród mieszkańców seniorów. Spotkanie osób starszych podczas zorganizowanego przeglądu oraz opracowywania śpiewnika wpłyną na lepszą integrację grupy i przyczynią się do zwiększenia ich przynależności do regionu. TRGP wyda śpiewnik lokalnego zespołu "PERZOWIANIE" w ilości 500 szt., oraz zorganizuje przegląd zespołów ludowych, chórów działających na obszarze LGD. Wspólne biesiadowanie to integracja seniorów. Opracowanie i wydanie śpiewnika to wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowych i historycznych. Projekt skierowany jest do grupy docelowej seniorów W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się zakup chust ludowych dla członków zespołu "PERZOWIANIE" w ilości 22 szt.

IMG 7823

Przedszkole w Perzowie oraz Biblioteka Publiczna w Perzowie laureatami konkursu

8 pażdziernika 2018 r.podczas uroczystej Gali XIX edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” organizowanej przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu rozdano nagrody finansowe laureatom konkursu. Najwyższą nagrodę 10 000,00 zł otrzymało Przedszkole w Perzowie za projekt „Hotelowy Raj” – o pszczoły i owady dbamy, łąkę i domki hotelowe dla nich mamy.

Nagrodę finansową 2 000,00 zł otrzymała Biblioteka Publiczna w Perzowie za projekt pn.: „ Z lasem za pan brat”. Nagrody z rąk Marzeny Wodzińskiej – członka Zarządu Województwa wielkopolskiego odebrały: dyrektor ZS w Perzowie Barbara Maras oraz dyrektor Biblioteki Publicznej Natalia Kowalczyk w towarzystwie Wójta Gminy Perzów Danuty Froń i przewodniczącej Rady Gminy Renaty Włodarczyk.

DSC 0013

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu : "Roczny program współpracy Gminy Perzów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok" - kliknij aby pobrać