MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY PERZÓW

31 lipca 2017 r. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podpisała umowę na zadanie pn. „Modernizację, budowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Perzów”. Wykonawca zadania wyłoniony został w drodze przeprowadzonego postępowania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie realizowało będzie Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „CARBON” Jan Kuropka z Sycowa. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności modernizację drogi dojazdowej do pól Perzów – Miechów o łącznej długości ok. 330 mb, modernizację drogi osiedlowej w m. Perzów o łącznej długości ok. 120 mb, przebudowę drogi gminnej w m miejscowości Gęsia Górka o łącznej długości ok. 125 mb oraz przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Domasłów o łącznej długości ok. 250 mb.

Zadanie sfinansowane zostanie w części z budżetu Gminy Perzów i w części z budżetu województwa wielkopolskiego. Łączny koszt inwestycji wynosi 298890,00 złotych. Termin zakończenia prac przewiduje się na dzień 3 listopada 2017 r.

Podpisanie umowy01 www

Program PIECYK 2017

Szanowni Państwo,

W środę, 16 sierpnia ruszył nabór wniosków na pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego pn. Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017”. Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty do pobrania są na stronie: http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/osoby-fizyczne/aktualne-nabory/wymiana-zrodla-ciepla-budynkach-jednorodzinnych-lokalach-mieszkalnych-piecyk-2017/ .

Jednocześnie informuję, iż liczy się kolejność zgłoszeń i budżet Programu jeszcze nie został wyczerpany wobec czego nadal można składać wnioski.