Konkurs poetycki z okazji Dnia Kobiet

W związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie ogłosił konkurs poetycki pt.:  „ Niechaj każdy wierszem plecie piękne słowa o kobiecie” . Do udziału w konkursie zgłoszono 30 prac. Celem konkursu było zarówno przedstawienie poetyckiego portretu kobiety jak i poszukiwanie nowych, nieodkrytych talentów.

 

Dzień Kobiet w Gminie Perzów

Panowie z gminy Perzów przygotowali się do tego dnia szczególne. Uroczystości Święta Kobiet odbyły się w Sołectwach: Trębaczów, Turkowy, Słupia pod Bralinem, Koza Wielka, Domasłów.
10 marca odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet w GOK w Perzowie.  Wszystkie Panie oraz zaproszonych gości powitała wójt Gminy Perzów Danuta Froń składając  wszystkim kobietom  najlepsze życzenia, osobistego i zawodowego spełnienia oraz aktywności w lokalnym środowisku.

Spotkanie filatelistyczne w Zespole Szkół w Trębaczowie

22.02.2017r. uczniowie klas IV-VI z ZS w Trębaczowie spotkali się z jednym z największych pasjonatów filatelistyki w Polsce Edwardem Stankowiakiem.  Gościa powitał i przedstawił dyrektor  szkoły Artur Tokarz. Edward Stankowiak jest prezesem Koła PZF w Kępnie, autorem publikacji pt.: „ Historia poczty na Ziemi Kępińskiej do 1920r.”, członkiem Klubu Zbieraczy Frankatur Mechanicznych w Łodzi. Wyróżniony  brązową i srebrną  Odznaką za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki. Ukończył Studium Filatelistyki PZF w Ciechocinku.

Informacja Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kępnie

Minimalne zasady bioasekuracji w zakresie obowiązującego nakazu utrzymywania drobiu w odosobnieniu w zamkniętych obiektach
budowlanych lub innych miejscach
1.    Obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu w odosobnieniu w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakami. W rozumieniu ww. przepisu jako inne miejsca przetrzymywania należy traktować woliery lub zadaszone miejsca z ogrodzeniem sięgającym od krawędzi dachu do podłoża.
2.    Jednakże, w przypadku, gdy karmienie i pojenie drobiu odbywa się poza budynkiem miejsce, o którym mowa powyżej musi być bezwzględnie zadaszone na całej swej powierzchni.
3.    Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji  będą nakładane kary administracyjne lub mandaty z kodeksu wykroczeń.


Powiatowy Lekarz Weterynarii
    w Kępnie