Sołecka Strategia Rozwoju Wsi w Gminie Perzów

W Gminie Perzów odbyły się warsztaty dotyczące opracowania Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi. W spotkaniu z moderatorami udział wzięli sołtysi wraz z członkami rad sołeckich oraz mieszkańcy miejscowości Koza Wielka i Perzów. Tematyka warsztatów obejmowała analizę zasobów sołectwa, analizę SWOT, analizę potencjału rozwojowego wsi, wizję wsi oraz budowę programów długoterminowego i krótkoterminowego. Wypracowana podczas warsztatów Sołecka Strategia Rozwoju Wsi jest dokumentem niezbędnym podczas ubiegania się o dotację w ramach programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi. W gminie Perzów Sołecka Strategia Rozwoju Wsi została opracowana już wcześniej dla sołectw: Domasłów, Turkowy, Miechów.

Sołectwa podczas warsztatów z moderatorem

Dzień Babci

22 stycznia w przedszkolu w Perzowie odbyła się uroczystość Dnia Babci i Dziadka. Z tej okazji dzieci zaprosiły swoje babcie i dziadków na przedszkolną uroczystość aby w szczególny sposób podziękować im za ich miłość, dobroć i cierpliwość. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem tańczyły, recytowały wierszyki i śpiewały piosenki. Dziadkowie jako wyraz wdzięczności otrzymali drobne upominki. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku.

 

20180122 140842

22 stycznia w przedszkolu w Perzowie odbyła się uroczystość Dnia Babci i Dziadka. Z tej okazji dzieci zaprosiły swoje babcie i dziadków na przedszkolną uroczystość aby w szczególny sposób podziękować im za ich miłość, dobroć i cierpliwość. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem tańczyły, recytowały wierszyki i śpiewały piosenki. Dziadkowie jako wyraz wdzięczności otrzymali drobne upominki. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku.

Spotkanie Noworoczne

20 stycznia 2018r. w Restauracji Brzezie spotkali się emeryci, renciści oraz sympatycy seniorów gminy Perzów. W spotkaniu, połączonym z Dniem Babci i Dziadka uczestniczyło 79 osób.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą w intencji zebranych odprawił ks. Paweł Świątek proboszcz parafii Słupia pod Bralinem. Zebranych powitała przewodnicząca Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów koła Perzów Krystyna Zapolna. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wójt Gminy Perzów Danuta Froń, sekretarz Gminy Weronika Urbańska oraz przewodnicząca Zarządu Emerytów Rencistów i Inwalidów Koła Kępno Maria Jasnowska .

W imieniu zebranych seniorów przewodnicząca Krystyna Zapolna, złożyła życzenia urodzinowe jubilatowi Panu Henrykowi Baraniakowi. Życzenia emerytom złożyli również zaproszeni gości, wzniesiono toast symboliczną lampką szampana.

emeryci1