Transmisja obrad I Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Perzowie

Link do portalu z transmisją obrad Rady Gminy :

https://www.youtube.com/watch?v=mEjICnX3rbY&feature=youtu.be

 

Transmisja rozpocznie się w dniu 22.11.2018r. od godz. 15.00

Konkurs poetycki Niepodległa wierszem pisana

 

                                                 plakat wiersz od MONI

 

Regulamin

 

Karta Zgłoszenia

W niedzielę, 11 listopada 2018 roku, świętowaliśmy obchody 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Gminne obchody Święta Niepodległości w Perzowie rozpoczęła Mszą św. w intencji Ojczyzny, w kościele parafialnym Turkowach. Oficjalne uroczystości zaplanowane w Perzowie poprzedzone zostały symbolicznym odsłonięciem muralu wykonanego na ścianie budynku GOK w Perzowie. Mural Perzowski inspirowanego 100 Rocznica odzyskania Niepodległości znalazł się wśród laureatów konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Gmina Perzów pozyskała na realizacje tego zadania dotację celową z budżetu Województwa wielkopolskiego w wysokości 7 000,00 zł. W sali widowiskowej GOK zebrali się zaproszeni goście i mieszkańcy gminy Perzów. Wszyscy wspólnie zaśpiewali Hymn państwowy.  Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Wójt Gminy Perzów Danuta Froń. „11- stego listopada 1918r odzyskaliśmy wolną Polskę zniewoloną kolejnymi zaborami  przez ponad 120 lat. Cieszmy się dziś i radujmy, bo niepodległa jest tylko jedna a uroczysty 100 jubileusz zdarz się tylko raz – mówiła między innymi Wójt. Z okazji 100 rocznicy Odzyskania niepodległości Gmina Perzów dokonała odsłonięcia pamiątkowego MURALU. Z tej okazji też wydane zostały kartki okolicznościowe. Dzisiaj zapraszam wszystkich Państwa na piękny perzowski Koncert dla Niepodległej w wykonaniu dzieci i młodzieży ze szkół w Perzowie i Trębaczowie oraz zespół Perzowianie - dodała wójt.
W związku z jubileuszem 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Gmina Perzów otrzymała z kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  flagi państwowe. Flagi otrzymały jednostki organizacyjne gminy Perzów z prośbą ich rozwieszenie na zewnątrz budynków. Podczas uroczystej akademii został odczytany również list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
 Święto Niepodległości jest dniem zadumy ale i wielkiej radości uświadamiamy sobie, jak ważną i drogą kwestią jest wolność narodu i państwa.

          DSCN0044 DSCN0084

Rekrutacja do Dziennego Domu Senior + w Domasłowie

 

Trwaja zapisy do Dziennego Domu Senior +. Rekrutacja dotyczy osób z terenu gminy Perzów, nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+. W sekretariacie Urzędu Gminy w Perzowie mozna pobrać Karty Zgłoszenia. Liczba osób, które już od stycznia będą mogły spotykać się w Dziennym Domu Senior + w Domasłowie i uczestniczyć w zajęciach aktywizujących jest ograniczona. Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”. Gmina Perzów uzyskała dotacje w wysokości 280 000,00 zł

 

                                               

 

 plakat senior AKTUAL AKTUALIZACJI

        

 

Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020

31 października 2018r. w Gminie Perzów zakończyła się realizacja zadań dofinansowanych z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł otrzymało sołectwo Miechów na realizację zadania „Odpoczynek i rekreacja – zagospodarowanie terenów publicznych przy przedszkolu w Miechowie” oraz sołectwo Domasłów 23 740,00 zł na zadanie pn.: „Po zdrowie w Domasłowie – zagospodarowanie boiska z przeznaczeniem na sport i rekreację”. W Miechowie uporządkowany i zagospodarowany został porośnięty dotąd krzakami teren przy przedszkolu. Nasadzone zostały nowe drzewa, zakupione nowe ławeczki, kosze, stojaki na rowery, urządzenia zabawowe, altana plenerowa, lampa solarna i grill. Na terenie działki objętej projektem utworzone zostało miejsce odpoczynku, aktywnego spędzania czasu wolnego, niedzielnego relaksu, dobrej zabawy i integracji dla mieszkańców. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 48 394,89 zł w tym udział środków własnych 14 891,98 zł udział środków z funduszu sołeckiego 8 502,91zł.W Domasłowie zagospodarowane zostało boisko sportowe, obok którego powstała siłownia plenerowa z 4 podwójnymi urządzeniami. Całkowite koszty tej inwestycji wyniósł 38 191,50 zł w tym udział środków własnych 11 451,50 zł, udział środków z funduszu sołeckiego 3 000,00 zł. Boisko sportowe w Domasłowie jest dla mieszkańców sołectwa miejscem integracji, aktywności sportowej i organizacji współzawodnictwa sportowego. Głównym celem konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectwa, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości oraz wsparcie niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi – powiedziała wójt Gminy Perzów Danuta Froń –stąd bardzo duży udział mieszkańców w realizacji obu projektów zarówno, jeżeli chodzi o pracę własną, sprzęt czy materiał dodała Wójt.

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

 

 

wow       sww

 

1. Domasłów          1. Miechów          2. Domasłów

 

2Miechów         3.Miechów        3. Domasłów