Będzie remontowany Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie

Gmina Perzów uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 255 000,00 zł na realizacje zadania pn.: „Remont Sali widowiskowej i jej zaplecza w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie oraz zakup wyposażenia”. Wniosek złożony do programu MKIDN infrastruktura domów kultury w listopadzie ubiegłego roku został pozytywnie oceniony i jako jeden z nielicznych uzyskał tak wysokie dofinansowanie. W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie remont sali widowiskowej w budynku GOK , odnowione zostaną ściany, sufit i podłoga. Zmodernizowana zostanie scena, garderoba i sanitariaty. Zakupiona zostanie między innymi ruchoma kurtyna sceniczna. Wymieniona zostanie stolarka drzwiowa, instalacja elektryczna i oświetlenie. Realizacja zadania ma zapewnić warunki do rozwoju edukacji kulturalnej i animacji kultury w gminie Perzów a jego zakończenie przewidziane jest do końca 2017r.

GOK Perzów Kopiowanie

Podsumowano wyniki Konkursu plastycznego STOP SMOG

Konkurs plastyczny STOP SMOG organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie odbywał się pod patronatem Marszałek Marzeny Wodzińskiej oraz Wójta Gminy Perzów Danuty Froń. Głównym celem konkursu była szeroko pojęta edukacja ekologiczna dzieci i młodzież, kształtowanie pozytywnych nawyków ekologicznych oraz uwrażliwienie najmłodszego pokolenia na problemy najbliższego środowiska. Konkurs adresowany był do dzieci przedszkolnych i uczniów z terenu gminy Perzów. Komisja konkursowa w składzie Wójt Gminy Danuta Froń, dyrektor GOK justyna Rojkiewicz oraz instruktor sekcji plastycznej GOK Iwona Witczak oceniła 77 prac jakie napłynęły na konkurs, wyróżniła i przyznała nagrody autorom najlepszych prac, zgodnie z kryteriami konkursu. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Zespole Szkół w Trębaczowie. Data wręczenia nagród laureatom nie była przypadkowa i wyznaczona została na szczególny dzień promowania ochrony środowiska i rozszerzania świadomości ekologicznej, jakim jest obchodzony corocznie 20 kwietnia Dzień Ziemi. Nagrody laureatom konkursu wręczała wójt Gminy Perzów Danuta Froń oraz reprezentująca Marszałek Marzenę Wodzińską, dyrektor ODN w Kaliszu Aneta Wasilewska. Tego tez dnia w Zespole Szkół w Trębaczowie otwarta została pokonkursowa wystawa prac laureatów konkursu STOP SMOG.

M Konkurs STOP SMOG Laureaci w kat przedszkola    -    M Konkurs Stop Smog 2 Laureaci w kat. kl I III   -   M Konkurs Stop Smog Laureaci w kat. kl IV VI

Jubileusz Zespołu Perzowianie

 

20 kwietnia Zespół Perzowianie świętował Jubileusz 10 lecia działalności zespołu. Z tej okazji odbyła się niezwykle piękna i wyjątkowa uroczystość, będąca okazja do wyrażenia szacunku tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania zespołu, zadbali o jego artystyczny rozwój i muzyczny wizerunek. Założycielem zespołu Perzowiane była ówczesna Wójt Gminy Perzów Barbara Kucharska. Do faktu tego nawiązała również obecna Wójt gminy Danuta Froń nie kryjąc wzruszenia i dumy z inicjatywy byłej wójt a jednocześnie własnej mamy. „Zapoczątkowane przed dziesięcioma laty dzieło ma swój sens dowodzą tego liczne koncerty i występy. Niegasnąca wola śpiewania i realizowania muzycznych pasji zapewniła Wam szacunek i uznanie oraz wielką popularność. Wszystkim to przynosi radość i napawa dumą a Wasz dorobek artystyczny jest gwarancję rozwoju kultury w gminie Perzów ” – mówiła wójt Danuta Froń.

3 zespol