Spotkanie z adwokatem

4 czerwca w Dziennym Domu Seniora w Domasłowie odbyło się spotkanie poświęcone tematyce RODO. Spotkanie prowadziła adwokat Monika Idzczak. Seniorzy z uwaga wysłuchali zagadnień związanych z udostępnianiem danych osobowych. Zadawali również szereg pytań związanych z prawami i obowiązkami seniorów.