Jubileusz „Złote, Diamentowe i Żelazne Gody”

Uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” odbyła się dnia 23 października 2019 r. w sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie. Jubileusz „Złotych, Diamentowych i Żelaznych Godów” obchodziły pary, które przeżyły ze sobą 50, 60 oraz 65 lat.

Dostojnych Jubilatów powitały Sekretarz Gminy Weronika Urbańska oraz Zastępca Kierownika USC Kinga Slotta. „Minęło kilkadziesiąt lat od chwili, kiedy połączyliście swój los - mówiła Sekretarz Gminy - kiedy obdarzeni wzajemnym uczuciem i zaufaniem powiedzieliście słowo „tak” i włożyliście obrączki. Mimo różnych przeciwności losu przyrzeczenia danego sobie dotrzymaliście. Możliwe to było tylko dlatego, że darzycie się wzajemnym uczuciem i poszanowaniem. Z Waszego życia wynika niejedna nauka dla tych, którzy wybrali lub wybiorą wspólnotę małżeńską”.

Do gratulacji i życzeń przyłączyli się przedstawiciele władzy gminnej Wójt Gminy Perzów Danuta Froń oraz Przewodniczący Rady Gminy Perzów Przemysław Łytka, a także zaproszony na uroczystość Proboszcz Parafii Turkowy ks. Rafał Hącia.

Aktu dekoracji medalami dokonała Wójt Gminy Perzów Danuta Froń. Listy gratulacyjne otrzymały następujące osoby:

 1. Sabina i Henryk Adamscy

 2. Wanda i Zdzisław Chlewiccy

 3. Mirosława i Józef Dębscy

 4. Helena i Ryszard Domagalscy

 5. Jadwiga i Ferdynand Grondysowie

 6. Stanisława i Józef Hofmanowie

 7. Barbara i Stefan Jagiełło

 8. Regina i Józef Kopaccy

 9. Emilia i Jerzy Kulowie

 10. Urszula i Bernard Paproccy

 11. Urszula i Bernard Szlapa

 12. Krystyna i Józef Wyrwasowie

W 2019 roku Diamentowe Gody obchodziły następujące pary: Państwo Maria i Zygmunt Więckowscy oraz Państwo Genowefa i Tadeusz Wójcikowie. W sposób szczególny gratulacje złożono Państwu Hildegardzie i Albertowi Kucharskim, którzy w tym roku obchodzą 65-tą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego zwaną Żelaznymi Godami.

Uwiecznieniem tej wyjątkowej chwili było wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Jubileusz uświetniły występy przedszkolaków z Perzowa oraz Zespołu „Perzowianie”, który przygotował wyjątkowy repertuar na tę okazję. Czas uroczystości upłynął w miłej atmosferze, przy wspólnym poczęstunku, wspomnieniach oraz śpiewach.

Tekst. Kinga Slotta

Wspólne 2

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

W placówkach oświatowych Gminy Perzów zainaugurowano rok szkolny 2019-2020. Po długim okresie wakacyjnym uczniowie powrócili do szkół wypoczęci i radośni, pełni zapału do nauki.

Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w parafialnych kościołach w Turkowach i Trębaczowie. Następnie uczniowie, nauczyciele i rodzice zgromadzili się w szkołach. Tam Dyrektorzy Szkół: Barbara Maras – Dyrektor Zespołu Szkół w Perzowie oraz Artur Tokarz – Dyrektor Zespołu Szkół w Trębaczowie powitali wszystkich zebranych, przedstawili wychowawców klas oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Zapoznali też rodziców i uczniów z nowym harmonogramem dowozów i odwozów ze szkoły, z godzinami pracy świetlicy szkolnej, podali ofertę zajęć dodatkowych, a także przekazali najważniejsze sprawy organizacyjne i techniczne. Przedstawicieli swoich zastępców. W Zespole Szkół w Perzowie jest Pan Leszek Urbański, a w Zespole Szkół w Trębaczowie Pani Magdalena Grzunka.

Na uroczystych apelach szkolnych w obu szkołach przebywała z wizytą wójt Gminy Perzów Danuta Froń. Wójt skierowała do wszystkich uczniów Gminy Perzów życzenia sukcesów w nauce, zapału i energii do pracy. Nauczycielom i rodzicom życzyła cierpliwości, satysfakcji i zawodowego spełnienia. Podkreśliła wagę współpracy samorządu, rady pedagogicznej, rodziców i obsługi dla dobra dzieci.

Szkoły w gminie Perzów zostały odpowiedni przygotowane, odświeżone i pomalowane tak, aby uczniowie mogli czuć się w nich bezpiecznie i komfortowo. W Zespole Szkół w Perzowie naukę rozpoczęło 167 uczniów natomiast w Zespole szkół w Trębaczowie 115. Do Samorządowego Przedszkola w Perzowie uczęszczać będzie 84 przedszkolaków, a do Samorządowego Przedszkola w Trębaczowie 70-cioro wychowanków. W Gminnym Żłobku w Perzowie jest 24 dzieci.

Dominika Drapiewska

DSCN0845
 
IMG 20190902 095804
 
 IMG 20190902 101646  DSCN0844