Konkurs : Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Apel do hodowców drobiu

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

WFOŚiGW - nabór wniosków

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu Priorytetowego Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE - 2017”

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.wfosgw.poznan.pl/strona-glowna/nabor-wnioskow-dla-osob-fizycznych.html

 

Żłobek Gminny Otwarty

W dniu 10 stycznia 2017 r. uroczyście otwarto żłobek oraz przebudowane przedszkole w Perzowie.

Budowa wraz z przebudową trwała pół roku. Całość powierzchni wynosi 236 m². 24 dzieci znajdzie miejsce w żłobku, natomiast do przedszkola uczęszcza obecnie 50 dzieci.