Informacja azbest

 

Witam, informuję iż z dniem 9 marca 2017 została podjęta Uchwała nr 161.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji zadania p.n. „Usuwanie z terenu powiatu kępińskiego wyrobów zawierających azbest.
Wnioski wraz z załącznikami można składać do dnia 14.08.2017 r., w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości , z której przewiduje się usunięcie eternitu.
Wnioski zweryfikowane przez gminę należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Kępnie w terminie 14 dni od daty ich wpływu, lecz nie później niż do 31.08.2017 r.
Wszystkie wymagane dokumenty w załączniku. Ponadto są zamieszczone na naszej stronie: http://www.bip.powiatkepno.pl/informacje_urzedu/2017.html

Konkurs : Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Apel do hodowców drobiu

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.