Nowa taryfa za wodę i ścieki od 13 czerwca 2018 roku

Zgodnie z decyzją nr WR.RET.070.194.2018.AR z dnia 30 maja 2018r Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Perzów na okres 3 lat w następującej wysokości: