Konkurs : Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Żłobek Gminny Otwarty

W dniu 10 stycznia 2017 r. uroczyście otwarto żłobek oraz przebudowane przedszkole w Perzowie.

Budowa wraz z przebudową trwała pół roku. Całość powierzchni wynosi 236 m². 24 dzieci znajdzie miejsce w żłobku, natomiast do przedszkola uczęszcza obecnie 50 dzieci.

Apel do hodowców drobiu

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.