Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie

Osoby, które nie miały okazji zapoznać się z planem budowy kanalizacji sanitarnej na spotkaniu w Trębaczowie zapraszamy jeszcze na konsultacje indywidualne do siedziby Urzędu w dniach 20, 23, 24, 30 i 31 grudnia, w godzinach pracy, pokój numer 10. Konsultacja dotyczy miejsca lokalizacji podejścia kanalizacji do Państwa posesji.