Informacja azbest

 

Witam, informuję iż z dniem 9 marca 2017 została podjęta Uchwała nr 161.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji zadania p.n. „Usuwanie z terenu powiatu kępińskiego wyrobów zawierających azbest.
Wnioski wraz z załącznikami można składać do dnia 14.08.2017 r., w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości , z której przewiduje się usunięcie eternitu.
Wnioski zweryfikowane przez gminę należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Kępnie w terminie 14 dni od daty ich wpływu, lecz nie później niż do 31.08.2017 r.
Wszystkie wymagane dokumenty w załączniku. Ponadto są zamieszczone na naszej stronie: http://www.bip.powiatkepno.pl/informacje_urzedu/2017.html

obwieszczenie powiat

 

Pliki do pobrania :

1. Uchwała

2. Załącznik do uchwały

3. Wniosek

4. Ocena stanu

5. Formularz informacji o pomocy

6. Formularz informacji w rolnictwie

7. Wyrażenie zgody

8. Oświadczenie o pomocy

9. Oświadczenie w rolnictwie