Stypendia naukowe

Wójt Gminy Perzów Danuta Froń w dniu 26 czerwca 2017 r. na spotkaniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie wręczyła stypendia naukowe zdolnym uczniom z terenu Gminy,  którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali najwyższe wyniki w nauce.
Na spotkaniu obecni byli także Z-ca Wójta Gminy Perzów Weronika Urbańska, Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Perzów Przemysław Łytka.

Celem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest wspieranie edukacji uczniów zdolnych. Najistotniejsza, w przypadku tej pomocy, jest jej funkcja motywacyjna, natomiast niejako „przy okazji” pomoc ta może stanowić wsparcie materialne ucznia. Jednak należy podkreślić, że przyznaje się ją w oderwaniu od sytuacji materialnej ucznia.

 

W tym roku uzdolniona młodzież z terenu Gminy Perzów otrzymała także nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce także od Wójt Danuty Froń.  Z każdej szkoły wyłoniono najzdolniejszych tzw. prymusów. Z Zespołu Szkół w Perzowie Anna Kula.
Z Zespołu Szkół w Trębaczowie Łucja Grzegorek i Julia Grzegorek. Natomiast z Publicznego Gimnazjum w Perzowie Aleksandra Skiba.
W tym roku zaplanowana kwota w budżecie wynosiła 8 tys. zł. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń witając przybyłych rodziców wraz z uczniami oraz  zaproszonych gości podkreśliła, że to już kilkuletnia tradycja,  która  wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń na terenie Gminy. Wójt przekazała uczniom oraz rodzicom listy gratulacyjne.
Wójt rozdysponowała zaplanowaną kwotę na poszczególne placówki zgodnie
z propozycjami dyrektorów szkół, którzy złożyli stosowne wnioski do Urzędu Gminy
tj. Zespołu Szkół w Trębaczowie i Perzowie oraz Publicznego Gimnazjum w Perzowie.
Dla zespołów szkół przeznaczono – 3 963,00 zł, natomiast dla gimnazjum – 4 037,00 zł. Uczniowie za wyniki w nauce oraz wysokie osiągnięcia sportowe otrzymali nagrody finansowe w wysokości od 75,00 zł. do 270,00 zł. W Zespole Szkół w Perzowie otrzymało
13 uczniów, a w Zespole Szkół w Trębaczowie 12 uczniów, natomiast w gimnazjum – 22 osób. Łącznie stypendia otrzymało 47 uczniów. – Gratuluję wszystkim nagrodzonym uczniom i rodzicom – przekazała wójt Danuta Froń.
Po oficjalnej części wszyscy wspólnie spędzili miło popołudnie przy stole szwedzkim, na którym nie zabrakło słodkości i owoców.