Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze

W niedzielę 11 czerwca na boisku sportowym w Miechowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze jednostek OSP z gminy Perzów. Otwarcia zawodów dokonała Wójt Gminy Perzów Danuta Froń wraz z wice- prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Perzowie Markiem Ostrowskim. W trzech konkurencjach tj. bieg sztafetowy, musztra i rozwinięcie bojowe udział wzięło 6 drużyn OSP i 6 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Swój szczęśliwy dzień miała OSP z Perzowa zdobywając 3 pierwsze miejsca tj. w kategorii męskiej seniorów oraz drużyn MDP chłopięcych i dziewczęcych. W kategorii seniorów drugie miejsce wywalczyli druhowie z OSP Miechów, co daje im prawo startu razem z OSP Perzów w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Sędziom głównym zawodów był kpt. Mateusz Grzesiak. Komendantem zawodów druh Grzegorz Supianek - naczelnik OSP Miechów.

 

Nad porządkiem i sprawnym przebiegiem zawodów czuwał prowadzący -Komendant Gminny ZOSP RP Marcin Brząkała. Gminne zawody sportowo-pożarnicze były również okazją do wręczenia odznaczeń. Medale za Zasługi dla Pożarnictwa i odznaki Wzorowy Strażak otrzymali:

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:
Dh Zenon Teper
Dh Mariusz Kłodnicki
Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:
Dh Adam Maciej
Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:
Dh Krystyna Ostrowska
Dh Maria Kurczbuch
Dh Jerzy Kurczbuch
Dh Przemysław Ostrowski
Dh Radosław Świtoń

Odznaka „Strażak Wzorowy”

Dh Dawid Owoc
Dh Dawid Smaga
Dh Karol Brząkała
Dh Mateusz Klóska 
Dh Przemysław Urbański

Uroczystej dekoracji odznaczeń dokonał Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kępnie Jan Trojak w asyście wice-prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Perzowie Marka Ostrowskiego. Wśród zaproszonych gości obecna była poseł na Sejm RP Bożena Henczyca oraz za-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Piotr Mazurkiewicz.
Organizatorem Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Perzowie, OSP Miechów oraz Wójt Gminy Perzów. OSP Miechów Radą Sołecką i  KGW przygotowało dla wszystkich  uczestników zawodów  smaczną grochówkę. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna

Wyniki zawodów:

Kat A - Seniorzy

1. OSP Perzów
2. OSP Miechów
3. OSP Turkowy
4. OSP Słupia pod Bralinem
5. OSP Domasłów
6. OSP Trębaczów

Kat. A-1 MDP Chłopcy

1. OSP Perzów
2. OSP Trębaczów
3. OSP Słupia Pod Bralinem
4. OSP Domasłów


Kat. C-1 MDP Dziewczęta

1. OSP Perzów
2. OSP Trębaczów

 

Relacja fotograficzna dostępna wkrótce.