W Trębaczowie zostanie wybudowany chodnik

Już niedługo mieszkańcy sołectwa Trębaczów będą mogli spacerować po nowo powstającym chodniku, którego budowa właśnie się rozpoczyna.

29 maja 2017 roku Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podpisała umowę na budowę chodnika w Trębaczowie. Zadanie pod nazwą : „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trębaczowie” realizowało będzie Przedsiębiorstwo Usługowo – handlowe „CARBON” Jan Kuropka z Sycowa. Wykonawca wyłoniony został po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie sfinansowane zostanie w całości z budżetu Gminy. Łączny koszt inwestycji wynosi 328998,00 złotych. Chodnik zostanie wykonany na długości ponad 400 mb i o szerokości 1,5 mb wzdłuż pasa drogi powiatowej nr 5716P. Termin zakończenia prac przewiduje się na dzień 10 sierpnia 2017 r.

 

umowa002