XXVIII SESJA RADY GMINY PERZÓW

W ubiegły czwartek, tj. 18.05.2017r. odbyła się w Perzowie XXVIII sesja Rady Gminy. Radni przyjęli wszystkie uchwały przewidziane w porządku obrad. Najważniejszą była w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania w zakresie budowy i modernizacji dróg powiatowych. Ze środków własnych przeznaczono na ten cel 100 tys. zł. 50 tys. na modernizację drogi w miejscowości Koza Wielka poprzez kontynuację budowy chodnika oraz 50 tys. na wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi Perzów – Ludwiczyn. Kolejne 100 tys. ma wyłożyć Powiat Kępiński. Szczegółowe warunki i zasady zostaną określone w porozumieniu. Radni przedyskutowali i na drodze głosowania zdecydowali, który dokładnie fragment drogi ma zostać wyremontowany.

Wójt poinformowała obecnych Radnych i Sołtysów, że Gmina Perzów otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w wysokości 255 tys. zł na remont Gminnego Ośrodka Kultury. Modernizacja ma objąć salę widowiskową, salę bufetową oraz łazienki.

Wójt dodała, że duże środki przeznaczone zostaną także na oświetlenie uliczne, m.in. w kierunku miejscowości Turkowy, wymianę opraw w Trębaczowie, Domasłowie i Gęsiej Górce.