Dzień Strażaka dla Przedszkolaka

OSP Perzów oraz OSP Turkowy zorganizowały dla dzieci przedszkolnych atrakcyjne spotkanie edukacyjno – rekreacyjne. Podobne spotkania organizowane były corocznie, przez ponad 20 lat przez jednostka perzowska, w tym roku siły zostały wzmocnione przez OSP w Turkowach. Dzieci zwiedziły remizę strażacką w Perzowie i zapoznały się z warunkami pracy strażaków. Prezes OSP Turkowy Marek Ostrowski i OSP Perzów Jan Szpunar zapoznali najmłodszych z wyposażeniem wozu strażackiego. Druga część spotkania odbyła się na terenie rekreacyjno – sportowym przy starym młynie w Turkowach. Tu na przedszkolaków czekały dodatkowe atrakcje miedzy innymi przewóz wozem strażackim na sygnale i obsługa węża strażackiego. Dla wszystkich przygotowana została kiełbaska z grilla, którą częstowała Wójt Gminy Perzów Danuta Froń wraz z paniami z obsługi i mieszkańcami. Dzieci również przygotowały się na spotkanie członkami z OSP, były życzenia z okazji Dnia Strażaka oraz wiersze o strażakach. Od ponad 20 lat OSP z Perzowa, przy okazji Dnia Św. Floriana, organizuje dla dzieci przedszkolnych z terenu gminy Perzów takie spotkanie. Chcemy w nich zaszczepić bakcyla – mówił Jan Szpunar przynosi to zamierzone efekty gdyż wielu tych najmłodszych wraca w później w nasze szeregi .

Wójt z małymi strażakami A

 


Spotkanie przed remizą OSP Perzów A Obsługa węża strazackiego A Prezez Jan Szpunar zapoznaje dzieci z wyposażeniem wozu A Przejazd wozem strazackim A