Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

ogloszenie01a