Będzie remontowany Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie

mkidn 01 cmyk
Gmina Perzów uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 255 000,00 zł na realizacje zadania pn.: „Remont Sali widowiskowej i jej zaplecza w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie oraz zakup wyposażenia”. Wniosek złożony do programu MKIDN infrastruktura domów kultury w listopadzie ubiegłego roku został pozytywnie oceniony i jako jeden z nielicznych uzyskał tak wysokie dofinansowanie. W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie remont sali widowiskowej w budynku GOK , odnowione zostaną ściany, sufit i podłoga. Zmodernizowana zostanie scena, garderoba i sanitariaty. Zakupiona zostanie między innymi ruchoma kurtyna sceniczna. Wymieniona zostanie stolarka drzwiowa, instalacja elektryczna i oświetlenie. Realizacja zadania ma zapewnić warunki do rozwoju edukacji kulturalnej i animacji kultury w gminie Perzów a jego zakończenie przewidziane jest do końca 2017r.

GOK Perzów Kopiowanie