Podsumowano wyniki Konkursu plastycznego STOP SMOG

Konkurs plastyczny STOP SMOG organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie odbywał się pod patronatem Marszałek Marzeny Wodzińskiej oraz Wójta Gminy Perzów Danuty Froń. Głównym celem konkursu była szeroko pojęta edukacja ekologiczna dzieci i młodzież, kształtowanie pozytywnych nawyków ekologicznych oraz uwrażliwienie najmłodszego pokolenia na problemy najbliższego środowiska. Konkurs adresowany był do dzieci przedszkolnych i uczniów z terenu gminy Perzów. Komisja konkursowa w składzie Wójt Gminy Danuta Froń, dyrektor GOK justyna Rojkiewicz oraz instruktor sekcji plastycznej GOK Iwona Witczak oceniła 77 prac jakie napłynęły na konkurs, wyróżniła i przyznała nagrody autorom najlepszych prac, zgodnie z kryteriami konkursu. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Zespole Szkół w Trębaczowie. Data wręczenia nagród laureatom nie była przypadkowa i wyznaczona została na szczególny dzień promowania ochrony środowiska i rozszerzania świadomości ekologicznej, jakim jest obchodzony corocznie 20 kwietnia Dzień Ziemi. Nagrody laureatom konkursu wręczała wójt Gminy Perzów Danuta Froń oraz reprezentująca Marszałek Marzenę Wodzińską, dyrektor ODN w Kaliszu Aneta Wasilewska. Tego tez dnia w Zespole Szkół w Trębaczowie otwarta została pokonkursowa wystawa prac laureatów konkursu STOP SMOG.

M Konkurs STOP SMOG Laureaci w kat przedszkola    -    M Konkurs Stop Smog 2 Laureaci w kat. kl I III   -   M Konkurs Stop Smog Laureaci w kat. kl IV VI

Wyniki Konkursu Plastycznego STOP SMOG

Kategoria I – Przedszkole TRĘBACZÓW - nagrody równorzędne

Maja Kałużna, Virsavia Bilenko, Aurelia Wąsik, Wojtek Musiała, Błażej Kos, Maja Pietrzak, Dawid Brzeziński

Kategoria II – Klasy I-III

 1. Michał Troska - I miejsce PERZÓW
 2. Melania Tyma - II miejsce PERZÓW
 3. Kacper Gnitecki. – III miejsce PERZÓW

Wyróżnienie:

 1. Julia Wieścicka TRĘBACZÓW
 2. Lena Zajac- TRĘBACZÓW

Kategoria III – klasy IV-VI

 1. Jagoda Hoja – I miejsce PERZÓW
 2. Anna Kula – II miejsce PERZÓW
 3. Amelia Poręba. – III miejsce TRĘBACZÓW

Wyróżnienie:

 1. Hanna Sztuka- TRĘBACZÓW
 2. Kornelia Zabłocka- TRĘBACZÓW
 3. Aleksandra Janasek- PERZÓW
 4. Jessica Horoszko- PERZÓW
 5. Oliwia Rogalewska- TRĘBACZÓW