Konkurs na „Najpiękniejszą palme wielkanocną”

W gminie Perzów odbył się konkurs na „Najpiękniejszą palme wielkanocną”. Konkurs adresowany był do sołectw z terenu gminy Perzów. Pomysł wykonania palmy wielkanocnej zainicjował Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie a jego celem było przybliżenie wszystkim mieszkańcom pięknej ale niestety już zanikającej powoli tradycji. W konkursie wzięły udział wszystkie sołectwa Gminy Perzów. Przygotowane palmy konkursowe były wyjątkowo piękne.

IMG 7744 A

Ogrom pracy jaką włożyli mieszkańcy w wykonanie palmy był współmierny z poczuciem satysfakcji i dumy z wykonanego dzieła artystycznego. Rozstrzygniecie konkursu odbyło się w Niedzielę Palmową podczas Gminnego Spotkania Wielkanocnego w Miechowie. Komisja konkursowa powołana do oceny, w składzie Wójt Gminy Perzów, sekretarz Gminy Perzów i dyrektor GOK miała nie lada wyzwanie. Poprzeczka zawieszona była bardzo wysoko. Ostatecznie nagrodzono i przyznano I miejsca sołectwom: Miechów, Domasłów i Kozę Wielka. Pozostałe sołectwa: Perzów, Słupia pod Bralinem, Trębaczów, Turkowy i Brzezie otrzymały równorzędne II miejsce. Równocześnie za miejscem na podium do sołectw powędrowały bony finansowe przyznane przez Wójta Gminy Perzów Danutę Froń. Nagrodę specjalna dla sołectwa Perzów ufundowała również poseł Bożena Henczyca. Wójt Gminy Danuta Froń zapewniła o kontynuacji tego rodzaju konkursów w następnych latach, raz jeszcze podziękowała sołectwom z udział i pogratulowała wykonania artystycznie pięknych, tradycyjnych palm wielkanocnych.