Wójt gminy Perzów wręczyła nagrody finansowe najzdolniejszym uczniom

Wójt Gminy Perzów Danuta Froń w dniu 24 czerwca 2019 r. na spotkaniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie wręczyła stypendia naukowe zdolnym uczniom
z terenu Gminy, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali najwyższe wyniki w nauce.
W tym roku zaplanowana kwota w budżecie szkół wynosiła 10 tys. zł. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń witając przybyłych rodziców wraz z uczniami oraz zaproszonych gości podkreśliła, że to już kilkuletnia tradycja, która  wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń na terenie Gminy. Wójt przekazała uczniom oraz rodzicom listy gratulacyjne.
Wójt rozdysponowała zaplanowaną kwotę na poszczególne placówki zgodnie z propozycjami dyrektorów szkół, którzy złożyli stosowne wnioski do Urzędu Gminy
tj. Zespołu Szkół w Trębaczowie i Perzowie oraz Publicznego Gimnazjum w Perzowie.
Uczniowie za wyniki w nauce oraz wysokie osiągnięcia sportowe otrzymali nagrody finansowe. W Zespole Szkół w Perzowie otrzymało 29 uczniów, a w Zespole Szkół w Trębaczowie 15 uczniów, natomiast w gimnazjum – 9 osób. Łącznie stypendia otrzymało 53 uczniów.

stypendia motywacyjne wój gminy Perzów