TRGP przyznało nagrody najzdolniejszym uczniom

Członkowie Zarządu Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2019 r. dokonali przyznania rocznych nagród dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Perzów. Nagrody finansowe dla uczniów szkół podstawowych oraz dla gimnazjalistów przydzielono w oparciu o Regulamin nagród Towarzystwa Rozwoju Gminy. Wręczenie nagród odbyło się w poniedziałek 24 czerwca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie. W tym roku nagrodzono 15 uczniów.
Z Zespołu Szkół w Perzowie nagrodzonych zostało dziewięcioro uczniów: Zofia Brząkała, Julia Raczyńska, Aleksandra Snopek, Jagoda Hoja, Aleksandra Janasek, Roksana Kubik, Bartosz Młot, Julia Zgarda, Franciszek Sobczyk. W Zespole Szkół w Trębaczowie wyróżniono dwie uczennice: Łucję Grzegorek i Magdalenę Znaj. Pięcioro uczniów otrzymało nagrody z Publicznego Gimnazjum: Patryk Moś, Miłosz Kubik, Hanna Ostrowska i Weronika Pietrus.
Przedstawiciele Zarządu Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów gratulowali uczniom oraz rodzicom i wręczyli nagrody wraz z listami gratulacyjnymi za wybitne osiągnięcia w nauce, wzorowe zachowanie, aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły oraz za zasługi w rozwoju i  promocji Gminy Perzów w roku szkolnym 2018/2019.

TRGP 1