Zespół Szkół w Perzowie uczestniczył w akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie.

„Przerwa na czytanie”- pod takim hasłem w Zespole Szkół w Perzowie zorganizowana została  ogólnopolska akcja bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie. Wydarzenie odbywało się w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Do wspólnej akcji uczniowie szkoły zaprosili rodziców, włodarzy gminy, pracowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Perzów. Honorowy patronat nad akcją objął senator RP Łukasz Mikołajczyk. Młodsi i starsi czytelnicy zebrali się na wspólnym czytaniu przy muralu okolicznościowym, powstałym z okazji Jubileuszu 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Akcja bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie była również okazją do popisów artystycznych. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wychowawców zaprezentowali część artystyczną związaną z obchodami Święta Książki, Dnia Bibliotekarza i Biblioteki.  Wręczone zostały wyróżnienia za szczególne zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły. Tytuł „Przyjaciela szkoły” otrzymali: pani Beata Sawicz-Gugała - wieloletnia przewodnicząca Rady Rodziców oraz Senator RP Łukasz Mikołajczyk. Nominacje w imieniu społeczności szkolnej wręczyła honorowym gościom Dyrektor Zespołu Szkół w Perzowie Barbara Maras, dziękując jednocześnie za współpracę i bezinteresowność. Goście zostali zaproszeni do nowootwartej w ZS w Perzowie biblioteki szkolnej, gdzie Senator Mikołajczyk w ramach prowadzonej akcji czytał najmłodszym i odpowiadał na liczne pytania uczniów. Senator spotkał się także z nauczycielami i dyrekcją szkoły perzowskiej na debacie związanej z aktualnymi problemami oświatowymi. W ramach Akcji,  Senator udał się również do Zespołu Szkół w Trębaczowie. Zachęcał do czytania najmłodszych, uczestniczył w krótkiej części artystycznej. Zapoznał się z organizacją pracy, warunkami technicznymi i pracą animatora nowej sali sportowej 
 „ Przerwa na czytanie" to bardzo dobra forma zachęcania uczniów do obcowania z książką, do sięgania po nią w każdej sytuacji i w każdym miejscu.  Bardzo dziękuję całej społeczności szkolnej za udział w akcji i za organizację. Dziękuję również naszym gościom i rodzicom za przybycie, a nauczycielom i dzieciom za piękną część artystyczną” – mówiła w krótkim podsumowaniu wójt gminy Perzów Danuta Froń.

10s 4s

 

8s 15s