Modernizacja dróg gminnych

11 kwietnia 2019 roku Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podpisała umowę na remont  kolejnych odcinków dróg w ramach modernizacji dróg, przyjętych do planu na 2019 r.
Zadanie po raz kolejny realizowało będzie Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „CARBON” Jan Kuropka z Sycowa, które złożyło najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca wyłoniony został  po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie sfinansowane zostanie w całości z budżetu Gminy. Łączny koszt inwestycji wynosi 177.624,83zł. W ramach zadania wykonany zostanie remont dróg w trzech miejscowościach ( Perzów, Trębaczów i Koza Wielka) na łącznym odcinku 718 mb . Droga w miejscowości Koza Wielka i Perzów wykonana będzie z kruszywa naturalnego, natomiast nawierzchnia drogi w Trębaczowie wykonana zostanie z kostki betonowej. Termin zakończenia prac przewiduje się na dzień 31 października 2019 r.

IMG 20190411 091641 1