Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2017r.w ZS w Perzowie odbyła się uroczysta lekcja historii poświęcona pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość rozpoczęła się z udziałem pocztu sztandarowego szkoły, co tym bardziej podkreśliło rangę spotkania. Uczniowie przybyli w odświętnych galowych strojach. Wśród zaproszonych gości obecna była również Wójt Gminy Perzów Danuta Froń. Podobne lekcje miały miejsce w ZS w Perzowie już w latach ubiegłych poczynając od 2011r. kiedy to państwo polskie uhonorowało bohaterstwo żołnierzy wyklętych ustanawiając dzień 1 marca świętem państwowym. Uczniowie perzowskiej podstawówki poznali kolejne sylwetki spośród olbrzymiej rzeszy żołnierzy niezłomnych, którzy tworzyli w powojennej Polsce niepodległościowe i antykomunistyczne podziemie. Wśród nich znaleźli się Danuta Siedzikówna „Inka”, Witold Pilecki – rotmistrz Wojska Polskiego czy kapitan Stanisław Sojczyński. „Niezłomni, stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Walkę o wolną i niezależną Polskę przypłacili życiem. Ponad 20 tysięcy żołnierzy zginęło bądź zostało zamordowanych skrytobójczo lub w więzieniach NKWD i UB” – mówiła między innymi prowadząca spotkanie Jolanta Walery, nauczyciel historii. Uczniowie w niezwykłym skupieniu obejrzeli przygotowana prezentacje wyjaśniającą kim byli i w jakim czasie działali Żołnierze Wyklęci. Obejrzeli również film animowany o prześladowaniach stosowanych w ubeckich więzieniach wobec Niezłomnych. Dyrektor szkoły Barbara Maras przypomniała uczniom o ważnej roli młodych pokoleń w pielęgnowaniu tradycji i historii narodu.

 

IMG 7605  IMG 7613  IMG 7624