TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W PERZOWIE


2 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podpisała umowę z Wykonawcą, Przedsiębiorstwem Ogólnobudowlanym EXDACH Małgorzata Kmieć z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim na realizację zadania związanego z termomodernizacja zespołu szkół w Perzowie

Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Łączny koszt inwestycji wynosi  716.118,02 zł. W ramach zadania wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa z zastosowaniem nowej technologii oraz wykonane zostaną roboty elewacyjne poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, roboty dekarskie, w tym docieplenie dachu i stropodachu oraz zmodernizowana zostanie instalacja c.o.
 Termin zakończenia wszystkich prac przewiduje się na dzień 30 września 2019 r. Naukę w roku szkolnym 2019/2020 dzieci będą realizować już w pięknej, wyremontowanej i ciepłej szkole.

Podpisanie umowy na termomodernizację 1