Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

     1 marca 2019 r. po raz czwarty w naszej szkole obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nauczycielka historii - pani Jolanta Walery - wraz z uczennicami klasy VII przybliżyła uczniom klas IV-VIII historię bohaterów zbrojnego podziemia niepodległościowego walczącego z reżimem komunistycznym o powojenny kształt Ojczyzny. 
Uroczysty apel z tej okazji rozpoczął komunikat o wybuchu II wojny światowej. Dowiedzieliśmy się, jakie były przyczyny oraz sposoby walki z wrogiem. Podczas spotkania usłyszeliśmy także utwory i pieśni patriotyczne, które towarzyszyły żołnierzom i partyzantom podczas obrony naszego kraju. Następnie poznaliśmy historię żołnierzy organizacji "Wolność i Niepodległość", którzy po skończonej wojnie nie złożyli broni, uznając, że walka o niepodległość jeszcze się nie skończyła.
 Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest formą uczczenia walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, którego doznali „żołnierze wyklęci”. Jak podsumowała Dyrektor  Szkoły – Barbara Maras, od chwili ustanowienia w 2011 roku 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wiedza o tragicznym losie "niezłomnych" zobowiązuje do czci i pamięci.
 W uroczystej i niecodziennej lekcji historii wzięła udział Wójt Gminy Perzów – Danuta Froń.

              1 b 2 a 

 

              3 a 2 a