Zebranie KGW w Perzowie

W Perzowie odbyło się zebranie Kół Gospodyń Wiejskich działających w poszczególnych wioskach gminy. Spotkanie zainicjowała Wójt gminy Danuta Froń. Jednym z tematów przewodnich spotkania było omówienie spraw związanych z wydaniem publikacji promującej funkcjonowanie poszczególnych Kół działających na terenie gminy. Wydanie publikacji zaplanowano na sierpień 2019r. a jej ostateczny kształt będzie wynikiem wspólnej pracy gospodyń wiejskich oraz pracowników gminy. Publikacja zawierała będzie aktualne informacje związane z bieżącą działalnością KGW jak również wzmianki związane z historia Kół.  Dodatkowo uzupełniona zostanie o przepisy na lokalne dania i potrawy.  Konkursowa degustacja potraw odbędzie się podczas perzowskiego festynu Rodzinnego 18 maja. Jednym z członków jury konkursu będzie znany z telewizji Piotr Kucharski. Podczas wspólnej dyskusji omówiono organizacje imprez organizowanych przez poszczególne Koła oraz sytuację KGW wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

IMG 2572