Wójt Gminy Perzów Danuta Froń przeznaczyła środki z budżetu Gminy na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy.


W 2019 roku do otwartego konkursu ofert przystąpiły cztery organizacje. Wszystkim stowarzyszeniom, które złożyły oferty, została udzielona dotacja.

Ogólna kwota wsparcia na działalność w zakresie sportu w wysokości 65000,00 zł została rozdysponowana pomiędzy Ludowy Zespół Sportowy „POGOŃ” Trębaczów, który otrzymał 45300,00 zł na szkolenia w zakresie gry w piłkę nożną i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych oraz Klub Karate KAMINARI Perzów, który otrzymał kwotę 19700,00 zł na popularyzowanie dyscypliny sportowej karate oraz między innymi na organizację zajęć z samoobrony i pierwszej pomocy.

Dotacje na działalność kulturalną otrzymały:Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów na wyjazd seniorów do Opola na spektakl teatralny - 3475,50 zł oraz Stowarzyszenie Cool-Tur, które w swojej ofercie na 2019 rok ma szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych oraz zakup namiotu i ławek - 5504,00 zł.