Maluch+ Edycja 2019

27 lutego 2019 r. rozstrzygnięto konkurs ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wysokości 43 200,00 zł dla Żłobka Gminnego w Perzowie.
W najbliższym czasie zostanie podpisane stosowne porozumienie na przekazanie środków finansowych. Dofinansowanie, podobnie jak w roku ubiegłym, obejmie dzieci do 3 roku życia  korzystające z opieki żłobka w Perzowie. Dotacja dotyczy funkcjonowania żłobka w okresie 12 miesięcy dla 24 miejsc, utworzonych z udziałem środków finansowych z wcześniejszej edycji Programu „MALUCH+”.
Do Ministerstwa wpłynęły oferty z 362 gmin. Kwota dofinansowania, zgodnie z zasadami programu, miała być znana na etapie rozstrzygnięcia konkursu. Ostatecznie miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 150 zł. Łącznie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył 36 722 650,00 zł.

przedszkole 1  IMG 008820 20Kopia