XV Karnawałowy Bal Dobroczynny

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów zorganizowało 16 lutego 2019 r. po raz XV Karnawałowy Bal Dobroczynny. Bal jak co roku odbył się na sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie. Zebranych powitała  Longina Biały prezes stowarzyszenia, życząc wszystkim wspaniałej zabawy. O oprawę muzyczną zadbał po raz kolejny zespół PASJA-BAND. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, nie zabrakło bogatego menu oraz słodkości. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
Zarząd Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom,  ludziom dobrej woli za wsparcie finansowo-rzeczowe przekazane na organizacje wieczorku karnawałowego. „Jesteśmy wdzięczni za okazane serce, życzliwość i zaangażowanie. Dzięki Państwa pomocy, ofiarności ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów” – powiedziała prezes stowarzyszenia Longina Biały.
Dochód przeznaczony jest wzorem lat ubiegłych na stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, a także na działania statutowe Towarzystwa m. in.: wsparcie dla organizacji działających na terenie gminy Perzów, organizację spotkań dla seniorów, podejmowanie inicjatyw na rzecz dzieci.

                                                                          IMG 2182 1