Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w gminie Perzów

 

Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie na realizacje zadań w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Z tej formy zajęć pozalekcyjnych skorzystają najmłodsi uczniowie szkół podstawowych gminy Perzów 15 uczniów ZS w Trębaczowie i 30 uczniów z ZS w Perzowie. Zajęcia odbywały się będą na basenie Qarium w Kępnie i realizowane będą od lutego do kwietnia w wymiarze 20 godzin szkoleniowych dla 15 osobowej grupy dzieci.  Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki organizowany przez Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.
Gmina Perzów otrzymała również dofinansowanie z Programu Lokalny Animator Sportu realizowanego przez Fundację Orły Sportu, finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Od 1 marca do 30 listopada w godzinach popołudniowych, na kompleksie sportowym Orlik w Perzowie odbywały się będą zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży a także dla innych grup wiekowych. Zajęcia prowadzone będą przez 2 animatorów w łącznym wymiarze 120 godzin zajęć sportowych w miesiącu.
Od stycznia br. prowadzone są także dodatkowe zajęcia SKS dla uczniów szkół podstawowych z Perzowa i Trębaczowa oraz  Gimnazjum w Perzowie. Gmina pozyskała środki zewnętrzne dla 6 grup zajęciowych. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu dla każdej grupy. Program finasowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz jednostki samorządu terytorialnego.

foto3   Logo20projektu20Umim20pływać1