1 lutego 2019r oficjalnie otwarto Dzienny Dom Seniora w Domasłowie.

Dzienny Dom Seniora w Domasłowie funkcjonuje już cały miesiąc. W tym czasie ze względu na ograniczone warunki lokalowe Wójt gminy Perzów Danuta Froń kolejno zapraszała na spotkanie z pensjonariuszami między innymi sołtysów z terenu gminy Perzów,  przewodniczące KGW, prezesów stowarzyszeń i organizacji, dyrektorów jednostek organizacyjnych. 1 lutego w Dziennym Domu Seniora spotkali się z pensjonariuszami zaproszeni goście, między innymi: Minister Andżelika Możdżanowska, poseł Tomasz Ławniczak, starosta powiatu kępińskiego Robert Kieruzal oraz Radni Rady Gminy Perzów. Zaproszeni goście wraz z Wójtem gminy Danuta Froń oraz kierownikiem inwestycji Piotrem Prędkim dokonali symbolicznego otwarcia budynku. Obiekt został także poświęcony przez ks. Arkadiusza Wieczorka, proboszcza parafii Domasłów. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Perzów nawiązała do historii: „Szkoła w Domasłowie została oddana do użytku 1938r. wzniesiona dzięki pracy i ofiarności ludu śląskiego, który niejednokrotnie w tamtych czasach deklarował swoją patriotyczna postawę. W 20 rocznicę odzyskania niepodległości gmina Perzów obchodziła piękną uroczystość poświęcenia i oddania do użytku 2 szkół w tym właśnie szkoły w Domasłowie. Po likwidacji szkoły w związku z reformą szkolnictwa budynek stał pusty. W setną rocznicę odzyskania niepodległości oddajemy mieszkańcom odnowiony budynek. Udało nam się go wyremontować i oddać do użytku seniorom. Ma to bardzo symboliczny wymiar”.
Uroczystość uświetnił swoimi występami kwartet męski z zespołu Perzowianie.
Dzienny Dom Seniora w Domasłowie mieści się na parterze budynku po byłej szkole podstawowej w Domasłowie. Budynek dysponuje salką do ćwiczeń, jest pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój pielęgniarki, szatnia, toalety, pomieszczenie gospodarcze. Sala ćwiczeń jest wyposażona w akcesoria do ćwiczeń rehabilitacyjnych i sprzęt gimnastyczny. W pokoju dziennym jest telewizor, komputer z dostępem do internetu, sprzęt kuchenny, między innymi: lodówka, kuchenka, zmywarka, Gmina Perzów pozyskała, na utworzenie Dziennego Domu Seniora w Domasłowie dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior”
Obecnie Dom jest miejscem spotkań seniorów z gminy Perzów, nieaktywnych zawodowo, którzy ukończyli 60 rok życia. W Dziennym Domu Seniora mają zapewnioną opiekę, zajęcia artystyczne, komputerowe i gimnastyczne. Zatrudniony jest fizjoterapeuta, pielęgniarka. Seniorzy korzystają również z ciepłego posiłFoto 2.2 FOTO 13.13

FOTO 12 FOTO 9.9

Foto 3.3 Foto 20

 FOTO 8.8 FOTO 4.4

    FOTO 15.15foto 18