ZNAMY JUŻ WSZYSTKICH SOŁTYSÓW W GMINIE PERZÓW

W związku z nową kadencją samorządową 2018-2023, od 3 grudnia 2018r. do
10 stycznia 2019r., we wszystkich sołectwach Gminy Perzów odbywały się zebrania wiejskie sprawozdawczo-wyborcze. Mieszkańcy sołectw wysłuchali sprawozdań z działalności Sołtysów i Rad Sołeckich za ubiegłą kadencję oraz dokonali wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na nową kadencję 2018-2023. W wyniku przeprowadzonych wyborów w czterech  sołectwach wybrano nowych sołtysów, w pozostałych 5 sołectwach funkcja ta została powierzona dotychczasowym gospodarzom wsi.
W każdym z zebrań uczestniczyła Danuta Froń - Wójt Gminy Perzów.
Poniżej zestawienie sołtysów w Gminie Perzów na lata 2018-2023:
1. Sołectwo Brzezie – Ireneusz Poślod,
2. Sołectwo Domasłów – Anna Jagiełło,
3. Sołectwo Koza Wielka – Przemysław Łytka,
4. Sołectwo Miechów – Bogdan Wieczorek,
5. Sołectwo Perzów – Longina Biały,
6. Sołectwo Słupia pod Bralinem – Małgorzata Menzel,
7. Sołectwo Trębaczów – Cyryla Pietrus,
8. Sołectwo Turkowy - Marek Ostrowski,
9. Sołectwo Zbyczyna – Grzegorz Sobieraj.

Sołtysi kadencji 2018 2023