Konkurs poetycki z okazji Dnia Kobiet

W związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie ogłosił konkurs poetycki pt.:  „ Niechaj każdy wierszem plecie piękne słowa o kobiecie” . Do udziału w konkursie zgłoszono 30 prac. Celem konkursu było zarówno przedstawienie poetyckiego portretu kobiety jak i poszukiwanie nowych, nieodkrytych talentów.

 

 

 

Komisji konkursowa w składzie: Weronika Urbańska – sekretarz gminy , Natalia Kowalczyk – dyrektor biblioteki, Iwona Witczak – animator GOK  postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujące osoby w poszczególnych kategoriach:  


W kategorii  klas IV-VI:
 I miejsce – Marcel Brząkała – ZS w Perzowie
II miejsce – Oliwia Niezgoda – ZS w Perzowie
                    Aleksandra Janasek – ZS w Perzowie
III miejsce – Franciszek Sobczyk – ZS w Perzowie
                      Julia Grzegorek – ZS w Trębaczowie
Wyróżnienie: Patrycja Owoc – ZP w Perzowie        

W kategorii Gimnazja:  
I miejsce – Weronika Pietrus – Gimnazjum w Perzowie
II miejsce – Hanna Ostrowska – Gimnazjum w Perzowie
III miejsce – Małgorzata Sokalska – Gimnazjum w Perzowie
Wyróżnienie: Agata Herbinger – Gimnazjum w Perzowie

W kategorii osoby dorosłe:
I miejsce – Jan Tyc
II miejsce – Barbara Grzegorek, Henryk Kula

Nagrody laureatom wręczyły Wójt Perzów Gminy Danuta Froń, Sekretarz Gminy Weronika Urbańska, kierownik GOPS w Perzowie Ewa Marzec.    

 

Komisja Konkursowa Konkursu Poetyckiego m Jan Tyc Laureat konkursu poetyckiego w kat. dorośli m Laureaci konkursu poetyckiego kat. kl. IV VI SP m