Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie z WFOŚIGW

Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie z WFOŚIGW w Poznaniu na realizację zadania pn.: „Utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Zespole Szkół w Trębaczowie poprzez zakup roślin wieloletnich i infrastruktury edukacyjnej”.  Przed szkołą w Trębaczowie posadzone zostały rośliny wieloletnie: różne gatunki drzew liściastych, iglastych i krzewów. Pojawiły się też elementy małej architektury stanowiące nowoczesną formę tablic edukacyjnych: ławostół, 5 ławek i komplet koszy do śmieci segregowanych. Powstała w ten sposób ścieżka dydaktyczna, zaprojektowana i utworzona przez społeczność szkolną, ma stanowić stosowną kompozycję i służyć edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

 

T 3     T 4     T 5     T 6     T 7

W ramach realizacji zadania w Zespole Szkół w Trębaczowie odbyło się spotkanie edukacyjne z udziałem uczniów szkoły, nauczycieli przyrody, dyrektora szkoły Artura Tokarza, oraz wójta gminy Perzów Danuty Froń, Utworzenie ścieżki dydaktycznej jest związane z waszą edukacją przyrodniczą i ekologiczną – mówiła między innymi wójt Danuta Froń – Ma ułatwić  zdobycie wiedzy o różnych gatunkach drzew, krzewów, sposobem ich pielęgnacji a także uczyć prawidłowych nawyków segregowania śmieci. Gmina Perzów otrzymała na utworzenie ścieżki dydaktycznej dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 31 392,00 zł. Całkowite koszty zadania wyniosły 37 411,10zł z tego środki własne 6 019,10zł, Przedsięwzięcie pn.: „Utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Zespole Szkół w Trębaczowie poprzez zakup roślin wieloletnich i infrastruktury edukacyjnej” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

T 11     T 13     T 14     T 15

 


    

 LOGO WFOŚIGW NA STRONĘ F         herb1

 

                                                                      www.wfosgw.poznan.pl